Inca Connectivity Framework bättre än någonsin tack vare kundsamverkan

Alla våra kunder befinner sig i en digital omvandlingsprocess. Digitala tjänster som var banbrytande igår är vardagsmat idag. I detta samarbetsprojekt, som startade upp i februari 2019, fokuserar vi på hur våra webbtjänster, Inca Web Services, kommer att användas i framtiden.

Vår allmänna tanke bakom utvecklingen av webbtjänster har varit att exponera så mycket som möjligt av datamodellen i Inca. Idag exponerar vi över 500 webbtjänster. För att förenkla användningen och öka fördelarna med dessa tjänster ytterligare har vi beslutat att se över ramverket för våra webbtjänster och förbättra dokumentationen. Den digitala omvandlingen med automatiserade processer har förvisso varit framgångsrik men har också resulterat i ett antal potentiella fallgropar som vi behöver ta itu med.

Refaktoreringen av Inca Web Services till den andra generationens affärssystem bygger på samverkan med våra kunder och sätter nya standarder för våra samarbetsprojekt. Utgångspunkten i våra projekt är ofta hur Inca och Itello kan hjälpa våra kunder att följa gällande lagstiftning trots återkommande lagändringar. I detta projekt ligger fokus istället på tekniska trender och arkitektur, avbrutna värdekedjor etc.

Det övergripande resultatet av samarbetsprojektet är:

  • En översyn av det arkitektoniska ramverket.
  • Automatiskt genererad dokumentation av datamodellen i Inca, vilket även omfattar Inca Web Services i kombination med en ny användarhandbok för Inca.
  • Mer omfattande webbtjänstanrop i syfte att minska mängden anrop för att få tillgång till olika tjänster för associerad logik.
  • Ökad spårbarhet för tjänster som används av externa partner i ekosystemet genom implementering av externa ID:n.
  • Möjliggöra bättre direkta valideringsmöjligheter i användargränssnitten, baserat på regler och domäner som konfigurerats i Inca.

Som ett resultat av samarbetsprojektet och det ökade intresset för att exponera datamodellen i Inca har vi även som ambition att utveckla och dokumentera ett parallellt REST-gränssnitt.

Medlemmarna i samarbetsprojektet kommer även att kunna blicka framåt och prioritera vilka tjänster som ska användas och hur. I grund och botten handlar det om vilka självbetjäningstjänster våra kunder kommer att erbjuda kontrakterade agenter samt hur det kommer att gynna företagskundernas chefer?

Öppet gränssnitt skapar mervärde för kunderna

Inca är utformat för att enkelt kunna integreras i ditt företag, med olika aktörer inom liv- och pensionsbranschen samt för att du ska kunna skapa unika kunddialoger. De öppna gränssnitten skapar tillsammans förutsättningar för automatisering och digitalisering av branschen genom att skapa standardiserade gränssnitt. Ett exempel på detta är vårt senaste samarbetsprojekt med pensionsportalen minPension.

Inca Web Services är en del av Inca Connectivity Framework

Såväl våra kunder som de analytikerföretag vi samarbetar med (såsom Gartner och Celent) uppskattar öppenheten i vårt system. Ett exempel på hur Inca Web Services utnyttjas bättre med andra gränssnitt i Inca Connectivity Framework är det svenska liv- och pensionsbolaget SPP:s lansering av sin digitala tjänstepensionsplan under 2019.

Inca 19.0 – The perfect forecast

Tack vare ett integrationsprojekt mellan minPension, Itello och våra kunder kan blivande pensionärer fatta mer välgrundade beslut vad gäller framtida pensionsutbetalningar.

...
Läs mer

Premiär för SPPs helt digitala tjänstepensionserbjudande

Med SPPs digitala tjänstepensionserbjudande möjliggör de en fullt ut digital säljprocess där kunden erbjuds snabb och smidig betjäning med digital signering.

...
Läs mer

Kundsamverkan

Itello har en väl etablerad samverkansmodell med våra kunder som uppmärksammats av analysfirmorna Gartner och Celent. Samverkansmodeller verkar på strategisk, taktiskt och operationell nivå där vi tillsammans med kunderna sätter ramarna för vår fortsatta förvaltning och utveckling av Inca. Genom vår samverkansmodell säkerställer våra kunder att de kan vara framgångsrika i sin affärs- och verksamhetsutveckling och bibehåller en kostnadseffektiv administration av sin kärnverksamhet.

Inca Connectivity Framework

Itello har testat ett Connectivity Framework i Inca som består av olika komponenter beroende på typen av integration och data/information. Vi har delat upp affärsbehovet i två områden – konnektivitet och digitalisering – två hotspots för alla dagens försäkringsbolag.

Konnektivitet
- Inca Web Services
- Inca Integration Hub
- Inca Integration Framework

Digitalisering
- Inca Web Services
- Inca Portal Application Framework
  • February 17, 2020