• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Covid-19 – Pensionsutbetalningar är viktiga

Utbetalning av pensioner är en viktig samhällsfunktion, att försäkringbolagens avdelningar för pensionsutbetalningar kan fortsätta att arbeta blir därför viktigt för alla pensionärer.  Det här gör vi på Itello för att minska effekterna av coronaviruset:


Våra försäkringsbolagskunder betalade ut drygt 18 miljarder i pensioner via Inca 2019. Våra kunder genomförde drygt 4,7 miljoner utbetalningar, det motsvarar knappt 400 000 utbetalningar per månad. Många pensionärer är beroende av att få sin pension, speciellt under den unika situation vi befinner oss i nu på grund av coronaviruset.

För att hantera dessa har Itello utvecklat ett av marknadens mest automatiserade utbetalningsfunktionalitet för att minska manuell hantering hos våra kunder och därmed personberoendet. Våra kunder har ofta funktionsuppdelade organisationer vilket kan innebära ökad sårbarhet. Speciellt om medarbetarna inte längre kan sitta tillsammans, vilket har blivit normen de senaste veckorna sedan Folkhälsomyndigheten uppmanat till arbete hemifrån.

Våra kunder i de allra flesta fall etablerade lösningar på plats för att hantera distansarbete. Men skulle det uppstå behov för utökat stöd, ex vid situationer där stora delar av kundernas administrativa personal inte kan utföra sina arbetsuppgifter, kommer vi på Itello vara tillgängliga och göra vårt yttersta för att på bästa sätt stötta våra kunder för att säkerställa att i första hand utbetalningar av pensioner ska kunna genomföras som planerat.

Effekterna av coronaviruset påverkar även Itello och vårt sätt att arbeta. Vi har en etablerad kontinuitetsplan för att säkerställa vår verksamhet och den följer vi. Konkret betyder det att vi har de verktyg och tjänster som krävs för att kunna ge våra kunder support även om vi arbetar på distans.

Vi fortsätter att leverera nya funktioner till våra kunders transformationsprojekt

Försäkringsbranschen är mitt i en stor transformation där manuella processer automatiseras och kunddialoger i allt större grad digitaliseras. Hos många av våra kunder ersätts skräddarsydda system som varit i drift under lång tid. För att underlätta och minska risken i projekten leverera Itello nya releaser sex gånger per år. Förutom transformationsprojekt kommer nya lagar att träda i kraft som innebär att försäkringsbolagens verksamhet måste anpassas.

En av Sverige största valcentral, Fora, har valt Itello som leverantör för att skapa en ny digital plattform för 235 000 företag och deras anställda – totalt cirka 4 miljoner individer och förmedling av drygt 19 miljarder premier och avgifter. Bytet av plattform innebär att de försäkringbolag som erbjuder avtalspension till SAF-LO-medlemmarna måsta anpassa sina gränssnitt. De bolag som inte redan använder Inca behöver ha förmågan att anpassa sina gränssnitt även under restriktionerna som Hälsoskyddsmyndigheten infört. För våra kunder som erbjuder avtalspension till SAF-LO-medlemmarna sker anpassningarna enligt plan.

Itello följer dagligen Folkhälsomyndighetens rapportering och anpassar vårt arbetssätt efter deras rekommendationer. Vårt utvecklingsarbete fortsätter på vårt etablerade sätt. Skillnaden är att vi har utökat våra möjligheter att arbeta med vår digitala samverkansplattform och intranät. Sedan i höstas har vi förutom utvecklingsteam i Stockholm även verksamhet i Umeå och Oslo.

Säkerhet och riskhantering - centralt för försäkringsbranschen och för Itello

Itello verkar i en bransch där säkerhet och riskhantering är vitalt, både för oss, våra kunder och vår omvärld. Vi arbetar därför både enligt en omfattande proaktiv åtgärdsplan för risk- och säkerhetshantering men har också implementerat och testat reaktiva åtgärder för att säkra kontinuitet, som nu i den pågående Coronainfluensan. Vi arbetar vi enligt direktiven i de olika ISO-standarderna:

  • Informationssäkerhet ISO 27001
  • Riskhantering enligt ISO 31000
  • Kontinuitetsarbete ISO 22301

Har du några frågor? Kontakta Mats Lillienberg, vd Itello.


  • March 24, 2020