• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Dags för Försäkring 2020 - du hänger väl med!

​På torsdag den 6 februari är det dags för Försäkring 2020 på Grand Hôtel i Stockholm. Vi kommer bege oss dit för att träffa kollegor i branschen och diskutera sektorns alla möjligheter och utmaningar i denna snabbföränderliga värld. Vi ser fram emot att ta del av det aktuella läget men framförallt vägen framåt för branschen.

Frågor som kommer att lyftas fram under heldagskonferensen:

  • Vilka positioner kommer de olika aktörerna att ta och hur ser vägen framåt ut för försäkringssektorn?
  • Hur ser morgondagens risker ut och hur agerar politikerna och vilken roll kommer försäkringar att spela?
  • Vilka möjligheter och vilka hot ligger i digitalisering, automatisering och robotisering?
  • Vilka nya aktörer vill ta delar av försäkringsaffärer – och hur möter försäkringsbolagen dem?
  • Regelverken är under ständig utveckling - vad betyder detta för försäkringsbranschen? Och för kunderna?

Framtidens försäkringsbransch är både digitaliserad och kundstyrd

Digitaliseringen går otroligt snabbt nu, så det gäller att hänga med i svängarna. Försäkringsbranschen kan ha en susning om vad som händer om två år, men vad som händer om fem år har vi egentligen ingen aning om. Därför gäller det för försäkringsbolagen att ha en framtidssäkrad lösning som ökar möjligheten att ta till sig ny teknologi och nya typer av digitala metoder.

Tveksamheten inför digital transformation, som tidigare hållit ett hårt grepp om försäkringsbranschen, är idag nästintill obefintlig. Därför vågar vi säga att framtidens försäkringsbransch är både digitaliserad och kundstyrd och ser betydligt mer optimistiskt ut - jämfört med för bara några år sedan. Även kundfokus, som många har haft svårt att förstå vad det innebär och hur det ska levereras, håller på att förändras. Kunderna förväntar sig valfrihet och enkelhet när de handlar och flexibiliteten som kommer med insurtech-lösningar blir allt viktigare. Genom ökade samarbeten med techbolag och tillhandahållare av plattformar skapar försäkringsbolag nya affärsmodeller som stärker kunderbjudandet.

Trots det kvarstår en rad utmaningar för branschen. Många tampas med sina IT-arv och har flera tekniska utmaningar att övervinna. Dessutom finns ett behov av ett kulturellt skifte där arbetsprocesserna blir mer kundcentrerade och beslutsfattandet mer agilt. Framgångsrika försäkringsbolag måste dessutom säkra att deras verksamhet både har teknisk kompetens och innovationsvilja, liksom att människa och maskin ska kunna bli bättre på att samarbeta i framtiden, då kompetens inom data, analytics och AI efterfrågas allt mer.  • February 4, 2020