AI Pension lämnar över till Skandia

Arkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina ca 22 000 medlemmar och försäkringstagare. Länge sökte man efter synergier genom att slå ihop verksamheten och systemstöd med ytterligare någon pensionskassa. Nu överlåter man avtal och förvaltat kapital till Skandia.


Överlåtelsen kräver Finansinspektionens godkännande men beräknas vara genomförd under första halvåret 2019. Överlåtelsen omfattar samtliga delar av AI Pensions bestånd och verksamhet samt personal. AI Pension hanterar idag cirka 22 000 försäkringar och förvaltar tillgångar om cirka 8 miljarder kronor. Vad vi känner till sker ingen ersättning till någondera parten.

– Genom överlåtelsen breddar Skandia sitt erbjudande som ledande pensionsbolag och blir förvaltare av arkitektföretagens ITP 2. AI Pensions kunder får därmed en långsiktig och säker hantering av sina försäkringsprodukter och tillgång till en bredare produktportfölj, säger Jan Karlsson, chef för Kollektivavtalad affär på Skandia, i en presskommentar.

Bakgrunden till överlåtelsen är enligt AI Pensions att affärsförutsättningarna har förändrats. Till det kommer att det under 2019 blir nya regelverk för tjänstepensionsverksamhet, vilket ställer krav på fler resurser med ökade kostnader som följd.

Skälet til att AI Pension har valt Skandia för överlåtelsen är, enligt pressinformationen från AI Pension, att bolaget är en av få aktörer som har en tillräckligt bred produktportfölj och ett systemstöd med kapacitet att kunna ta över förvaltningen av hela beståndet och uppfylla de krav som ställs av regelverk för tjänstepensionskassorna.

Både AI Pension och Skandia har premiebestämda försäkringar, förmånsbestämda ITP 2 och kollektivavtalade traditionella försäkringar och en riskförsäkringsrörelse. Skandia är på inget sätt unika med detta, både det ömsesidiga bolaget Folksam samt de vinstutdelande SPP och SEB har motsvarande erbjudande. Det kanske som ofta om ömsesidigt intresse och förmåga att se möjligheter och få ekonomi i affären.

AI Pension har letat länge efter ett hållbart alternativ

I februari 2015 tillkännagav styrelserna i AI Pension och PP Pension planerar att slå samman de båda försäkringsföreningarna den 1 januari 2016. För att kunna gå ihop krävs beslut från respektive fullmäktige och ett godkännande av Finansinspektionen.

De båda pensionskassorna har idag liknande erbjudande till sina medlemmar och blev konkurrensutsatta 2007 - AI Pension och 2013 - PP Pension inom ITP 1 och ITPK.  Både pensionskassorna är försäkringsgivare för ITP 2 i respektive bransch. 

AI Pension är en försäkringsförening för företag och anställda inom arkitekt- och teknikkonsultsektorn. AI Pension förvaltar 6,2 miljarder kronor och har ca 15 000 försäkrade.

PP Pension är en försäkringsförening för företag och anställda inom mediebranschen. PP Pension förvaltar 12,2 miljarder kronor och har ca 36 000 försäkrade.

Läs mer om drifkrafterna bakom sammanslagningen: AI Pension och PP Pension planerar för ett samgående

I mitten av mars 2015, dvs. en månad senare, avbryts samarbetet med hänvisning att tidplanen inte medgav nog med förberedelser för att hitta lösningar och få fram underlag för beslut i respektive medlemsorganisation.

Läs mer:  Planerna på samgående mellan AI Pension och PP Pension avbryts.

Är alla pensionskassor på väg mot sotdöden?

Nya regelverk som Solvens 2 och IORP 2, GDPR, MIFID 2, IDD, försenade utredningar kring understödsföreningar, pressade priser inom andra avtalsområden samt allt större förväntningar på en digital kunddialog där man kan utföra det man vill när och var som helst. Lägg till ökade kostnader för att vara säker på att man uppfyller alla nya krav - compliance. Alla kostnader ska bäras av 22 000 medlemmar. Det är en "perfect storm" för många av pensionskassorna med få medlemmar och ofta med branschspecifika pensionsuppgörelser som sällan låter sig migreras över till senaste versionen av avtal. 

AMF satsade och lyckades med detta. På köpet sänkte de kostnaderna för sina medlemmar med 300 MSEK per år och fick ett modernt systemstöd för sin verksamhet som låter dem digitalisera sin verksamhet. 

Läs mer: AMF lämnar stordatorn och sparar 300 MSEK per år

Nu är det inte alla förunnat att kunna dela kostnaderna på 2,9 miljoner kunders avtal. Det finns alltid skalfördelar av att vara stor eller för pensionskassorna att ha många medlemmar och ett stort förvaltat kapital som kan bära kostnaderna för anpassningar av systemstöd och processer samt för uppföljningen av regelverksefterlevnaden. 

Men pensionskassorna lever inte längre i isolerad värld där det huvudsakliga uppdraget var att ordna med en god pension för medlemmarna och de efterlevande. Sedan monopolet inom avtalspensionsområdet genom upphandlingen av fondförvaltning inom ITP, har upphandlarna pressat priserna och fler avtalsområden har använt ITP och SAF-LO som avtalspensionsmallar för att komma åt de lägre avgifterna och underlätta transparens och jämförbarhet. Fondavgifterna har enligt våra uppskattningar mer än halverats sedan första upphandlingen 2007. Det sätter naturligtvis ytterligare press på pensionskassorna. I oktober 218 börjar den senaste upphandlingen inom ITP att gälla - räkna med ytterligare prispress

Frågan är då om man verkligen behöver en egen tjänstepensionsplan, egen administration, förvaltning samt eget systemstöd för processer som trots allt är lika för hela tjänstepensionsbranschen. Kan nästa steg för fler pensionskassor att behålla sitt varumärke, men överlåta bestånd till något försäkringsbolag samt att ansluta sig till ITP eller SAF-LO. Det går dessutom säkert att erbjuda specifika försäkringserbjudande till medlemmarna. Idag erbjuder allt fler försäkringsbolag produkter som de själva inte tar in i böckerna och administrerar. Då kan pensionskassan försätta att utveckla sitt varumärke och få till en digital dialog baserat på den infrastruktur valt bolag har. Vill man inte låsa sig till ett bolag som AI Pension gjort - ja då kanske det inom en snar framtid finns möjlighet att få det hos någon valcentral.

Konsolidering på den nordiska marknaden

Sammanställningen nedan visar förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:
2018 – AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
2017 – SEB Pension Danmark/ Danica Pension
2017 – Silver/Storebrand
2016 – Ikano Försäkring/Euro Accident
2015 – Skandia Danmark/Nordic Insurance Consolidation Group
2015 – Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 – Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 – Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 – Folksam/Salus Ansvar
2012 – Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2012 - Old Mutual (Skandia Life Finland)/OP-Pohjola
2009 - Moderna Liv/Aspis Liv
2009 - Chesnara/Moderna Liv (Glittnir)
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2005 - Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Fortsätt att följa förändringarna på den Nordiska livförsäkringsmarknaden. Läs mer på Itello Insights!

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]