AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark

Ytterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.

Våren 2018 sålde SEB Banken sin livverksamhet i Danmark till Danske Bank. Nu lämnar ytterligare en svensk aktör den danska marknaden för att fokusera på sin kärnverksamhet i Sverige.

Det ömsesidiga försäkringsbolaget AP Pension köper samtliga delar av Skandia Danmarks verksamhet. Skandia Danmark förvaltar 32 miljarder danska kronor och har 93 000 kunder inom pension och hälsoförsäkring. Försäljningen sägs vara ett led i pensionsbolaget Skandias strategi att fokusera på den svenska marknaden. Redan våren 2015 avyttrade Skandia den del av verksamheten som fokuserade på garantiprodukter genom en försäljning till Nordic Insurance Consolidation Group.

SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark – konsolideringen fortsätter
SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark - konsolideringen i Norden fortsätterSEB Pension i Danmark, det vill säga SEB Pensionsforsikring[...]
Skandia fortsätter att renodla sin verksamhet
Skandia fortsätter att renodla sin verksamhetKonsolideringen på den Nordiska försäkringsmarknaden fortsätter. Skandia säljer av en del av sin affär i[...]

Genom affären ökar AP Pension det förvaltade kapitalet med ca 32 procent från 100 miljarder DKK till 132 miljarder DKK. AP Pension har 334 000 kunder, hur många av dem som idag är kunder i Skandia saknar vi uppgifter om.

Konsolidering på den danska marknaden

Antalet försäkringbolag har i nästan halverats det senaste decenniet i Danmark. Det är med andra ord en kraftig konsolidering som vi har sett. Generellt i Norden har konsolideringen de senaste åren drivits av ett hårt kostnadstryck där anpassningar till de nya regelverk och digitalisering innebär att det finns stora vinster att hämta om man får fler kunder, avtal och pensionskapital att förvalta.

Genom Danica Pensions förvärv av SEB och  AP Pensions förvärv av Skandia Danmark skapar de förutsättningar för att sänka kostnaderna för adm och distribution per avtal. Samtidigt kan de svenska bolagen fokusera på sin kärnverksamhet i Sverige. Danica Pension är fortfarande det näst största danska bolaget mätt i Assets under management, AP Pension förflyttar sig uppåt från 11:e till 7:e plats. Allt baserat på 2016 års uppgifter från Forsikring & Pension.

Konsolidering på den nordiska marknaden

Sammanställningen nedan visar förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:
2018 - SEB Danmark/ Danica Pension
2017 - Silver/Storebrand
2016 - Ikano Försäkring/Euro Accident
2015 - Skandia Danmark/Nordic Insurance Consolidation Group
2015 - Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 - Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 - Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 - Folksam/Salus Ansvar
2012 - Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2012 - Old Mutual (Skandia Life Finland)/OP-Pohjola
2009 - Moderna Liv/Aspis Liv
2009 - Chesnara/Moderna Liv (Glittnir)
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2005 - Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa

Fortsätt att följa förändringarna på den Nordiska livförsäkringsmarknaden. Läs mer på Itello Insights!

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]