Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige

Under Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i Sverige, skriver branschtidning Pensionsnyheterna. Den svenska verksamheten skilde sig väsentligt från hur bankernas livbolag brukar komplettera en fullsortimentsbank. God tillväxt de senaste 20 åren gjorde att man förutsåg en god affär.

Budet på 2 miljarder DKK från ett konsortium bestående av den danska riskkapitalfonden Polaris och den tyska run-off specialisten Acathia Capital var enligt flera bedömare riktigt bra.

Danica Pension Sverige har i dag cirka 150 000 privatkunder och 15 000 företagskunder. Företaget har cirka 60 anställda som kommer att behålla sina tjänster även under den nya ägaren.

Är idén om  Pan-nordiska livbolag död?

De senaste tre åren har vi sett två svenska livbolag Skandia och SEB lämna sina verksamheter i Danmark. Nu lämnar kan man säga den enda danska livförsäkringsaktören den svenska marknaden.

Nordea skiftade i mitten av 2018 ut 70 procent av Nordea Liv i Danmark till den ömsesidiga försäkringsföreningen Norliv. På sikt kommer Nordea att minska sitt ägande ytterligare. Det nya bolaget heter Velliv. De enda svenska försäkringsbolagen med verksamhet i Danmark är Nordnet och Handelsbanken.

De senaste åren är trenden tydlig, bolagen lämnar sina "perifera" geografier och fokuserar på hemma marknaden. Detta gäller även flera aktörers verksamhet i Baltikum. Danske Bank lämnade den baltiska verksamheten under 2018. 2017 slog DNB och Nordea ihop sina verksamheter och i mitten av 2018 sålde Nordea hela sin verksamhet i Baltikum. Kvar i Baltikum med försäkringsverksamhet är Swedbank genom köpet av Hansabank 2005 och SEB.

Att bedriva livförsäkringsverksamhet i flera Nordiska länder för att kunna dra nytta av stordriftsfördelar verkar vara en chimär. Trots EUs ihärdiga arbete med att införa gemensamma spelregler i alla länder, skiljer sig det olika pensionssystemen åt. Så länge varje land har bestämmande över beskattning av kapital och inkomst kommer vi att ha skillnader. Men det finns även likheter. Det svenska systemet med premiebestämda tjänstepensioner har tagit fäste i Norge som nu inför premiebestämda pensionsplaner. Vi tror att det är en klar styrka att ha 15 års erfarenheter av att utveckla IT-stöd för effektivare administration. Och vem vet, det kanske öppnas upp nya möjligheter i Finland inom privat pensionssparande för svenska aktörer.

Större intresse från run-off aktörer för den Nordiska marknaden

Den engelska run-off specialisten Chesnara var en pionjär när det köpte Moderna liv - numera Movestic från den havererade isländska finanskoncernen Glittnir 2009. De tog även över det bedrägeriutsatta Aspis Liv 2009. Ytterligare en aktör Nordic Insurance Consolidation Group fick vi se 2015 när det köpte Skandias verksamhet i Danmark. Nu ser vi ytterligare en aktör - tyska Acathia Capital som köper Danica Pensions verksamhet i Sverige.

Det finns många anledningar till att försäkringsbolag vill avveckla verksamheter som de inte ser som lönsamma. Den snabba och kraftiga nedgången av räntorna skapar utmaningar för bestånd med garanterad ränta. Dessutom är det kostnader för regelverksefterlevnad och avsaknad av en effektiv distribution som gjort att många avvecklat sina verksamheter. När livbolagen är köpare handlar det ofta om att få stordriftsfördelar av att fördela kostnaderna på fler försäkringar och på förvaltat kapital.

Men frågan är vad det är som får run-off aktörer att betala riktigt bra. Det kan knappast vara synergieffekter av administration eller kapitalförvaltning. Vi analyserar och försöker förstå. Affärsrådgivningsfirman PWC har under en rad år sammanställt rapporter av marknaden för run-offaffärer både inom sak- och livförsäkringsmarknaden. De har hittat åtta faktorer som driver omdaningen av den Europeiska livförsäkringsmarknaden. Du kan ladda ner rapporten nedan.

Ta del av rapporten European Life Insurance Back Book Management 2017

AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]
SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark – konsolideringen fortsätter
SEB Pension avyttrar sin verksamhet i Danmark - konsolideringen i Norden fortsätterSEB Pension i Danmark, det vill säga SEB Pensionsforsikring[...]
Försäljning av Danica Pension ritar om kartan för aktörerna – igen!
Försäljning av Danica Pension ritar om kartan - igen I förra veckan öppnade Danske Bank upp för att sälja sin hela[...]

Konsolidering på den nordiska marknaden

Sammanställningen nedan visar förvärv/sammanslagningar av bolag vi följer:
2018 – AP Pension/Skandia DK
2018 - Norliv - Velliv/Nordea Liv och Pension Danmark
2017 – SEB Pension Danmark/ Danica Pension
2017 – Silver/Storebrand
2016 – Ikano Försäkring/Euro Accident
2015 – Skandia Danmark/Nordic Insurance Consolidation Group
2015 – Pensionskassorna DIP och JØP går samman
2013 – Folksam/SalusAnsvar(DNB)
2012 – Pensions Fennia+Pensions Tapiola
2012 – Folksam/Salus Ansvar
2012 – Skandia Liv/Skandia, Folksam/Aktia Skadeförsäkring
2012 - Old Mutual (Skandia Life Finland)/OP-Pohjola
2009 - Moderna Liv/Aspis Liv
2009 - Chesnara/Moderna Liv (Glittnir)
2008 - Folksam/KP
2007 - Storebrand/SPP, DNB/Salus Ansvar
2006 - Old Mutual/Skandia
2005 - Swedbank/Hansabank (Swedbank Life)
2001 - Handelsbanken/SPP, Folksam/Förenade Liv
2000 - Sampo/Leonia, Folksam/KPA, Unidanmark/Vesta
1999 - Unibank/Tryg Baltica, Sparbanken Nor/Gensidige
1998 - SEB/Trygg Hansa


Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]