Nordea Liv & Pension i Danmark blir kundägt

Danska föreningen Norliv köper 25 procent av aktierna i Nordea Liv & Pension Danmark. Därmed blir alla Nordea Liv & Pensions 300 000 kunder automatiskt medlemmar i det ömsesidiga bolaget.

Föreningen Norliv, tidigare föreningen NLP, som representerar kunderna i Nordea Liv & Pension, köper minoritetsandelen från Nordea Life Holding AB. Försäljningen innebär att Nordea Life Holding får 2 175 MDKK för den 25 procent av aktiekapitalet. Norliv kommer även att investera 932,5 MDDK i ett förlagslån emitterat av Nordea Liv & Pension. I samband med transaktionen distribuerar Nordea Liv & Pension 375 miljoner euro till Nordea Life Holding AB, och förbättrar Life Groups solvenskapitalposition med cirka 16 procentenheter.

Nordea Liv & Pension är ett av Danmarks största livbolag vilket gör att affären är intressant.

Är detta början på slutet för bankassurance i Norden?

Nordea Group bedriver bank och försäkringsverksamhet i alla fyra nordiska länder samt i Baltikum. Fram till mitten av 2013 bedrev man även bank och försäkringsverksamhet i Polen från 2001. Affären är oss veterligen den första där en bank minskar på ägandet i det egna livbolaget.

I finanskoncerner där intäkter till stora delar kommer från räntenetto, trading, fondförvaltning och provisioner är livförsäkring med garanterade åtagande en udda fågel. Räntorna går ner och man får stora positivt marknadsförändringar i sina obligationsportföljer. Men det finns en baksida, fordringar som försäkringstagarna har på livbolaget ökar när de förväntade utbetalningarna måste diskonteras med en hel ny diskonteringsränta. Den snabba och kraftiga räntenedgången av de danska räntorna och stora bestånd av utlovade garantier ökar den finansiella risken i den danska verksamheten och skapar osäkerhet förutsägbara intäkter. Detta gäller för alla nordiska bankkoncerner och eftersom vi haft liknande ränterörelser, för alla nordiska länder. Effekterna för bolagen skiljer sig åt, några banker köpte livförsäkringsbolag och andra startade egna utan bestånd när det blev tillåtet att bedriva bankassurance. Störst negativ resultatpåverkan av räntefallet från låga till riktigt låga räntor, finns hos de bolag som har stora bestånd med höga garanterade räntor till sina försäkringstagare.

I Sverige har flera bolag, speciellt vinstutdelande, enligt media drivit kampanjer för att få spararna att flytta från traditionell försäkring med garanti till fondförsäkringslösningar. Fondförsäkringar har den egenskapen att man har alla möjligheter att öka sin risk och förväntad avkastning. Men allt har ett pris - det är du som försäkringtagare som tar all risk och dessutom får du betala fondavgifterna.

Läs mer: Därför vill banken få över dig till en fondförsäkring

Danske Bank säljer Danica Pension i Sverige
Danske Bank säljer Danica Pension i SverigeUnder Almedalsveckan snackades det i smyg om en förestående försäljning av Danica Pension i[...]
AI Pension lämnar över till Skandia
AI Pension lämnar över till SkandiaArkitekternas pensionskassa AI Pension har under de senaste åren sökt en hållbar lösning för sina[...]
AP Pension köper Skandias verksamhet i Danmark
AP Pension köper Skandias verksamhet i DanmarkYtterligare en svensk aktör lämnar den danska marknaden för att fokusera på sin hemmamarknad.Våren[...]

Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]