Tekniktrenderna vi tar med oss från Gartner IT Symposium

Henrik Allert, Strategic Product Management, representerade Itello på plats under Gartner Symposium i Barcelona. I och med att förändringstakten inom it går så snabbt ställs allt fler företagsledare inför ett flertal utmaningar, som i många fall även står i motsats till varandra: stabilitet eller förändring, techföretag eller traditionellt företag, analysera eller utföra, bromsa eller gasa. Med andra ord hade eventet stort fokus på att det gäller att hitta en balanspunkt för hur man tar beslut och leder i vårt digitala samhälle. Här bjussar vi på fler heta tekniktrender som väntas ha stor inverkan de kommande åren:

När det gäller positionen mellan att vara ett traditionellt eller ett digitalt företag är det inte självklart för de traditionella bolagen att maximera sin digitala strategi. Istället handlar det om att förstå var balanspunkten mellan de två dimensionerna ligger för just det egna företaget. Det gäller även de digitala jättarna som nu tar position in i den fysiska affären. Hur mycket digitalt och traditionellt ska det vara? TechQuilibrium är det nyord som skapats för att beskriva det.

Vad vore ett Gartnervent utan att nytt modeord att ta med sig hem!

Henrik Allert / Itello

”Winning in the turns” – förändringar leder till möjligheter

”Winning in the turns” handlar om att i en föränderlig värld där mycket är osäkert (geopolitiskt, handelshinder, fake news etc) är det otroligt viktigt att bolag har en förmåga att vara förändrings- och anpassningsbart. Under eventet lyftes kraschen 2008 upp som exempel där ett flertal bolag lyckades nyttja tillfället till att kraftigt flytta fram sina positioner och ta marknadsandelar genom att bland annat investera istället för att sänka sina kostnader.

TechQuilibrium – hitta balanspunkten

När det gäller positionen mellan att vara ett traditionellt eller ett digitalt företag är det inte självklart för de traditionella bolagen att maximera sin digitala strategi. Istället handlar det om att förstå var balanspunkten mellan de två dimensionerna ligger för just det egna företaget. Det gäller även de digitala jättarna som nu tar position in i den fysiska affären. Hur mycket digitalt och traditionellt ska det vara? TechQuilibrium är det nyord som skapats för att beskriva det. Vad vore ett Gartnervent utan att nytt modeord att ta med sig hem!

Alla branscher behöver dock inte digitalisera lika mycket (man kan bara vara så digital som kunder, samhället och marknaden ”tillåter”), men det gäller att komma ihåg att balanspunkterna mellan teknik och traditionellt i olika branscher kan flyttas. Inte minst av de digitala jättarna som kan rita om hela spelplanen genom att exempelvis bygga om en hel infrastruktur om de inte är nöjda med den befintliga.

AI – hett eller inte?

Alla pratar om AI, men få har det implementerat. De vanligaste tillämpningarna som praktiskt används idag rör i första hand chatbots (text- och talanalys), video- och bildanalys. En viktig poängtering från Gartner under eventet är att AI inte längre anses vara någon enkel ”silver bullet” utan att grunden till framgång är kvalitetssäkrad data och ett gediget kunnande om sitt data. Dessutom diskuteras det idag även mycket kring de etiska aspekterna av AI och att ställa krav på att kunna förklara varför AI-tillämpningen har kommit fram till det aktuella svaret. Dessutom är det viktigt att säkra att det inte finns en inbyggd partiskhet i logiken. Därför är det avgörande att ha kontroll på vilken data som nyttjas för att lära upp och träna AI-logiken.

Vidare skapar AI möjligheter till hyperautomatisering, men samtidigt uppstår nya utmaningar på it-säkerhetsområdet. Säkerhetsansvariga bör fokusera på främst tre nyckelområden framöver: att skydda AI-drivna system, att utnyttja AI för att stärka det egna skyddet och försöka förutse hur en angripare kan använda AI.

Edge Computing – stor snackis 

Edge computing är precis vad det låter som: att köra beräkningar och bearbetning av data i ”kanten av nätverket” istället för centralt på servrar eller i molnet. I ett scenario med människor som användare skulle det innebära att mjukvara körs på pc, surfplattor och mobiltelefoner. Men andra mer spännande och autonoma tillämpningar innefattar drönare, självkörande bilar och smarta sensorer. Fördelen är att det kan gå riktigt snabbt. Än så länge har den här trenden mest märkts av i den industriella IoT-världen, men den sprider sig i princip till alla branscher. Gartner förutspår att 2023 har mer än hälften av alla företagsgenererade data skapas och behandlas utanför datacentret eller molnet. I dag är den siffran mindre än 10 procent. 

Human Augumentation – paradigmskifte som förändrar allt?

Vi är i början av ett spännande eller ”läskigt ”paradigmskifte där ny fysisk teknologi som Smart Fabrics, AR/MR Contact Lens, Exoskeleton i kombination med mer integrerad teknologi som Transcranial Direct Current Stimulation, CRISPR och BrainComputer Interface kan ge stöd i såväl vardag som i vårt dagliga arbete. I förlängningen är det troligen ett så dramatiskt skifte att det på sikt är något som kan tvinga oss att omdefiniera vad en människa är.

Blockchain – från hype till tillämpning

Blockchain har svalnat lite från de senaste årens hype-peak. Nu pratar man istället om ”blockchainliknande lösningar” men där man till exempel plockar bort centrala komponenter som tokenization och nätverkets proof-of-work som inte anses riktigt tillämpbara utifrån ett businessperspektiv. Kvar finns i grunden en distribuerad databas med stark kryptering, vilket vi anser att man kan adressera med mer konventionell och beprövad teknologi. Men några usecase som det fortfarande tros på är tracking av gods och varor genom fysiska försörjningskedjor samt att kunna avgöra giltigheten i innehåll för att motverka fake news som är ett växande samhällsproblem.Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
  • November 25, 2019