Itello sammanfattar SvD Insurance Summit 2018

Framtidens svenska pensions- och försäkringsmarknad kommer behöva öka sitt förtroende, samverka med insurtechbolag och ta vara på möjligheterna som ny teknologi ger tillgång till genom en rad molntjänster. Regelverkstsunamin kan börja avta men ökade Cyberrisker är ett allt mer påtagligt hot. Det är några av de slutsatser vi drar efter SvD Insurance Summit 2018.

Låg tilltro till framtida pension. Förtroendet för branschens aktörer måsta öka!

Helena Palmgren, VD på Brummer Life lyfte fram svenskarnas låga tilltro till den framtida pensionen ur ett Nordiska perspektiv. Hela branschen verkar i en förtroendebransch där valutan heter tilltro. Därför är det här en fråga som hela branschan behöver arbeta med, inte enbart enskilda aktörer.

Vi har de senaste åren sett otaliga exempel på aktörer som skor sig på konsumenternas ointresse och okunskap. Det svenska tjänstepensionssparandet uppgår till drygt 3 000 miljarder SEK. Det finns många vita riddare med riktigt låga avgifter och kontinuerligt förbättrade villkor. AMF och Alecta är två bra exempel. Där AMF sänkte kostnaderna för medlemmarna i SAF-LO med 300 MSEK per år och Alecta som i dagarna sänkte avgiften för Alecta Optimal till 0,09 % och max 600 kr i förvaltningskostnad per år. 

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Försvinner förtroendet för de etablerade aktörerna bäddar det för nya aktörer, kanske med helt andra avsikter. Läs in allt från utmanare som Hedvig som är en förmedlare åt Inter Hannover som ägs av de UK baserade återförsäkringsbolaget Hannover Re till kinesiska livbolag som vill etablera samarbeten med penningsökande svenska insurtechbolag. Eller för den delen vissa bolag baserade på Malta med stora egenintressen.

I en undersökning som Brummer Life genomför frågar de vad arbetsgivaren köpt av sin/sitt förmedlare/försäkringsbolag. Tre saker kommer upp varje gång:

  • Låga kostnader
  •  Valfrihet
  • Oberoende

De som har utvärderat vad som levererats kommer fram till att de fått är:

  • Höga totala kostnader
  •   Samma fondrekommendationer som ”alla andra”
  • I högsta grad beroende rådgivning och inlåsningKlart att arbetsgivarna undrar hur det kunde bli s

Klart att arbetsgivarna undrar hur det kunde bli så fel och letar efter alternativ. Myndigheterna reglerar för att försöka ge konsumenten bättre beslutsunderlag genom regelverk för ökad transparens och information om produkterna som säljs snarare än köps.

Regulatoriska krav på branschens molnlösningar
Regulatoriska krav hett ämne på Morning Insights​Över 100 personer hade samlats till höstens Itello Morning Insights. Microsoft i egenskap av[...]
Fem regelverk som skapar utrymme för innovation
Fem regelverk som skapar utrymme för innovation  På frukostseminariet Morning Insights presenterade Dr Åke Freij sin syn på hur livförsäkringsbranschen[...]

​Insurtechbolag som möjliggörare för livbolagen?

Den tiden är förbi när nystartade insurtechbolag främts vill använda sig av ny teknologi för att disrupta hela eller delar av värdekedjan. Michal Gromek från Handelshögskolan i Stockholm visar att de flesta som startar insurtechbolag är oftast melan 35-45 år och har jobbat 10-15 år i branschen och fått branschens komplexitet och regelverksefterlevnad inprintat i sitt DNA: Då bör kanske ska de nya startupbolagen ses som möjliggörare snarare än förgörare av affärsmöjligheter för branschens aktörer.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Försäkringbolagen provar olika samarbetsformer för att hitta nya möjligheter

Analysfirman Celent har identifierat olika initiativ och mappat dem baserat på olika samarbetsformer. Lärdomen är att det förmodligen inte finns ETT sätt att samarbeta utan försäkringsbolagen måste hitta sina samarbetsformer tillsammans med de som ska hjälpa dem.

Itello har valt en väg som är unik för europeiska systemleverantörer enligt Gartner, där samverkan mellan oss och våra kunder skapar effektiva och kostnadsbesparande lösningar. Nu senast inom GDPR, Min Pensions uttagsplan samt MIFID2/IDD samt PRIIPS.

Digital Trends in Life and Pension
Morning Insights - Digital Trends in Life and Pension Analysföretaget Celents försäkringsanalytiker beskrev på ett frukostmöte idag sin syn på[...]

Michal Gromek presenterade åtta byggstenar inom det nordiska ekosystemet inom försäkring.

Fram till sommaren 2018 fanns Fintech Hub som en mötesplats och samarbetsplattfrom för startups, investerare och etablerade aktörer. Nu finns indikationer på att det kanske kommer att skapas en ny hub med en mer hållbar affärsmodell och tydligare styrning.

Ett exempel på samarbetet mellan regulatorer som Finansinspektionen och leverantörer är evenemanget Itello Morning Insights. Då lyfte vi frågan om vilka regulatoriska krav som Finansinspektionen ställer på branschens molnlösningar.

Regulatoriska krav på branschens molnlösningar
Regulatoriska krav hett ämne på Morning Insights​Över 100 personer hade samlats till höstens Itello Morning Insights. Microsoft i egenskap av[...]

Ny teknik en möjliggörare för branschen

Under dagen fanns en elefant i rummet som Linnéa Ecorcheville VD Movestic och Henrik Allert från Itello berörde. Att hela branschen måste förhålla sig till det paradigmskifte som sker i samhället i stort. Det från Industri 3.0 till Industri 4.0.
Alla andra industrier och branschen påverkas i många fall brutalt. Hela detaljhandeln håller på att förändras, hur vi lyssnar till musik, ser på TV, fotograferar. Förflyttningen drabbar även försäkringsbranschen där det fortfarande finns processer som är kvar i industri 2.0. Klart att det finns aktörer som ser möjligheter att etablera disruptiva förändringar.

Det finns lösningar som vi på Itello ser det. Vi är övertygade om att det krävs en högra grad av automatisering för att sänka kostnaderna – det kräver i sin tur etablerade standarder.  Det arbete som Fullmaktskollen och MinPension genomför för att etablera branschstandards är lovvärda. Att dela på utvecklingskostnaderna för ett branschgemensamt system för administration av försäkring och pension är ytterligare ett sätt. Itello har sedan 2003 utvecklat vårt system som idag allt fler aktörer använder och effektiviserar sin administration. Det ger dem den anpassningsbarhet och flexibilitet som krävs för att kunna utveckla nya erbjudanden. Skapar öppenhet och transparens som de nya regelverken kräver av aktörer för att informera sina återförsäljare och kunder.
Men för att kunna komma åt de senaste teknologierna räcker det inte att försäkringsbolagen flyttar ut MS Office och CRM-system till molnet. Nu måste försäkringsbranschens kärnsystem till molnet för att få tillgång till Machine Learning, Deep Learning, Robotic Automation Solutions och Artificiell Intelligence. Det tycker i vart fall vi på Itello.

Ta del av vår presentation från SvD Insurance Summit 2018

Försäkringsbranschen rör sig som alla andra branschen mot Industri 4.0.  Här finns möjlgiheter men då måste mer automatiserass och digitaliseras."

Henrik Allert
Manager Digital Solutions /Itello


Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]