• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Fora väljer Itello för nytt verksamhetsstöd

Marita Odélius Engström  VD för  Fora och Mats Lillienberg VD för Itello.

Fora har efter en omfattande upphandling och förstudie valt Itello som leverantör av nytt IT-stöd för sin verksamhet.

Genom avtalet får Fora tillgång till omfattande standardfunktionalitet genom Itellos ledande affärssystem för liv- och pensionsbranschen, Inca. Avtalet omfattar även Itellos tjänster för att stödja införandet. Införandeprojektet tillsammans med Fora påbörjas omgående. Avtalet löper till 2025 med succesiva leveranser under de närmaste åren.

Itello har under det senaste decenniet fått allt fler svenska livbolag som kunder. För många av dem är tjänstepension som administreras av valcentraler en viktig del i erbjudandet. Genom avtalet med en av Sverige största valcentraler och försäkringsförmedlare blir Itello en allt viktigare leverantör i det svenska ekosystemet kring liv- och pensionssparandet.

Mats Lillienberg, VD för Itello. ”Det är verkligen ett stort steg för Itello. I början av upphandlingen var vi en utmanare mot stora affärssystemsleverantörer. Under mina första månader på Itello har jag sett många passionerade medarbetare som har förmåga att förstå kundens komplexa verklighet och betydelsen av ett helhetsperspektiv för aktörerna i vår bransch. Vi förstår våra kunders affär och skapar möjligheter till automatisering genom ett nära samarbete med allt fler aktörer i branschen. Med förtroendet som Fora visat Itello tar vi utmaningen att effektivisera det svenska pensionssystemet till en ny nivå”

Fora är ett serviceföretag med ett kunddrivet arbetssätt som gör det enkelt för företag och anställda att överblicka sina kollektivavtalade trygghetslösningar. 

Marita Odélius Engström
VD för Fora


Marita Odélius Engström, VD för Fora. ”Fora är ett serviceföretag med ett kunddrivet arbetssätt som gör det enkelt för företag och anställda att överblicka sina kollektivavtalade trygghetslösningar. Dagligen säkerställer vi att kollektivavtalade premier och avgifter blir korrekt hanterade, beräknade, fakturerade och överförda. Detta ska ses i ljuset av ökade krav och förväntningar på flexibilitet och digitalisering. Därför stärker vi nu Fora inför framtiden och ökar möjligheten att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter som möter våra parters och kunders förväntningar och behov.  Det här är ett nytt och spännande steg för oss att börja resan mot att utnyttja standardsystem som Inca för delar av vår kärnverksamhet.”

Prispress kräver ökad automatisering och digitalisering

Ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som kommer via arbetet och som betalas av arbetsgivaren. Sveriges arbetsgivare betalar in drygt 170 miljarder SEK per år i tjänstepension till försäkringsbolagen. Totalt förvaltar de tjänstepensionsavtal för över 2 600 miljarder SEK. Genom upphandlingar har företrädare för arbetsgivare och löntagare pressat priserna på förvaltning och administration de senaste decennierna. Itello har sedan 2003 effektiviserat administrationen av pension och försäkringar för livbolagen genom att automatisera många av de processer som driver kostnader. Genom avtalet med Fora skapar vi möjligheter att effektivisera verksamheten även för val- och premiecentraler och förmedlare.

Om Fora

Fora är valcentral för Avtalspension SAF-LO. Det betyder att privatanställda arbetare gör valen kring sin tjänstepension hos Fora. Foras roll är också att underlätta för arbetsgivare och pensionsförvaltare att administrera Avtalspension SAF-LO. Varje år förmedlar Fora drygt 17 miljarder kronor i premier och avgifter från 215 000 företag till ett 40-tal pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Fora ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO och drivs utan eget vinstintresse.

Kontakta Emelie Gustafsson, Presskommunikatör på Fora
Telefon: 08-787 4687, mobil: 0736897714                   
E-post: emelie.gustafsson@fora.se

Om Itello

Itello är ett insurtechbolag som utvecklar affärssystem och digitala lösningar för effektivare administration av pension, livförsäkring och sparande. Med vår breda branschkunskap och kompetens inom systemutveckling bygger vi den nya generationens affärssystem och digitala lösningar för pensions- och försäkringsbranschen.

Kontakta Mats Lillienberg, VD på Itello
Telefon: 08-4109 4000

Life after covid-19
Life after covid-19 Itello Pulse Survey Who hasn’t asked at this point, “How will the covid-19 pandemic affect me and[...]
Highest credit rating AAA
Open insurance – not if, but when The move towards openness and data sharing seems to be a trend that[...]
Movestic empowers personalized and long-term sustainable fund offerings
Open insurance – not if, but when The move towards openness and data sharing seems to be a trend that[...]

  • August 28, 2018