Inca 1.0 - The Beginning

Året var 2003. Bankernas och försäkringsbolagens verksamheter gled allt närmare varandra. På bägge håll satt man fast i gamla kostnadsstrukturer och system som var utvecklade före avregleringarna. Det var hög tid att bryta ny mark och möta de nya utmaningarna - The Beginning.

Några likasinnade pionjärer såg en ännu okänd väg öppna sig. Tänk om man kunde skapa en gemensam, men ändå flexibel standard för hela branschen? Då kunde aktörerna ta sig an de nya utmaningarna och utforska nya affärsmodeller till en betydligt lägre kostnad för administration. Tankarna blev till handling. Resultatet är Inca. Det flexibla standardsystemet för aktörer i försäkringsbranschen, som förändras och utvecklas tillsammans med våra partners. Vi kommer att behålla vårt tänk kring produktutveckling och fortsätta att vara passionerade föregångare. När vi behöver kommer vi att ge oss ut på ny obruten mark för att nå våra mål. Effektivare administration av din verksamhet.

Framtiden blir vad vi gör den till.

Inca - en helt ny standard för försäkringsbranschens akörer

Efter 5 års utveckling, noggrann research och minutiösa förberedelser, var tiden inne för Inca att starta sin resa. Kraven var höga redan från början, det visste vi. Systemet måste vara state-of-the-art och erbjuda en skalbar och långsiktig lösning. Det måste vara flexibelt och anpassningsbart efter nya förhållanden och samtidigt kunna möta individuella krav. Med en helt ny standard för administrativa försäkringssystem anpassad för att möta aktörernas nya utmaningar och behov blev intresset stort.

Äventyret kunde börja.

Ömsesidiga principer är bra - speciellt om det vi utvecklar är gemensamt för alla aktörer

För att kunna leverera så mycket kundnytta som möjligt måste vi fokusera på att underhålla och utveckla en och endast en version av Inca. Det betyder att vår affärsmodell måste bygga på att man hyr mjukvaran och att uppdateringar ingår i licensavgiften. Det gäller alla kunder, utan undantag. Med modellen bygger vi dessutom in samverkan med våra kunder. De vet vad de behöver för att vara framgångsrika och vilka regelverk som påverkar branschen. Vi vet hur de ska kunna möta kraven på regelefterlevnad på ett smart sätt.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • October 22, 2003