• se
  • en
  • no

Inca 18.3 - Alive

170 000 svenskar lever utomlands som pensionärer i 171 länder.  Det skapar problem för de försäkringsbolag som betalar ut pensionen. Lever de fortfarande ska de få sin pension - Alive. I Inca 18.3 automatiserar vi hanteringen och sänker kostnaderna.

I Inca 18.3 inför vi ytterligare förbättringar inom automatisering, digitalisering och regelefterlevnad som stärker vår position som en av de viktigaste leverantörerna i det svenska ekosystemet för liv- och pensionsbranschen. I releasen har vi utökat stödet för digitalisering och transparens genom att utveckla webbtjänster som stöder Min Pensions satsning på tjänsten Uttagsplan.

LEFI - Leverera förmånsinformation

Vi besparar våra kunder administrationen att kontrollera om de svenskar i utlandet lever, har gått bort, eller inte svarar alls för att på så vis fortsätta betala ut pension eller ej.

Istället för att ringa, skicka brev till de kunder som ska få pension och flyttat utomlands sker sker nu denna kontroll automatiskt i Inca 18.3. Detta genom att kontinuerligt hämta den informationen från Försäkringskassans system. Totalt är det ca 170 000 svenska pensionärer i 171 länder som behöver meddela att de fortfarande lever.

Min Pension driver transparens och digitalisering

Vi förenklar för våra kunder att interagera med sina slutkunder i olika digitala kanaler. Ett viktigt område för försäkringsbolagen är att stötta och ge råd till sina kunder när det blir dags att påbörja sin pension och planera sina uttag. I Inca 18.3 har vi byggt nya webbtjänster för uttagsregler som kommer att användas i Min Pensions satsning på tjänsten Uttagsplan. De nya funktionerna har utvecklats som ett resultat av ett Samverkansprojket tillsammans med våra kunder.

Inca 18.3 – Alive
Inca 18.3 - Alive 170 000 svenska lever utomlands som pensionärer i 171 länder.  Det skapar problem för de försäkringsbolag[...]
Kundsamarbete kring framtagandet av standard för Min Pension Uttagsplan
Kundsamarbete Min Pensions UttagsplanI veckan träffades representanter för Itellos kunder för att informera sig om och diskutera vårt projekt kring[...]
Digitaliseringen driver nya samarbeten inom försäkringsmarknaden
Digitaliseringen driver nya samarbeten inom försäkringsmarknaden I rapportenThe Next wave of Fintech ser framtiden ljus ut för de svenska aktörerna[...]

Förbättrad hantering av fondordrar

I december 2008 och releasen av Inca 4.0 införde vi självreglerande handelslager med möjlighet till minimala fondlager, förfinad fondhandel, portföljer och utökad hantering av fondbyten.  I oktober 2016 följde vi upp med dynamiska fondattribut och algoritmiska portföljer vilket skapar möjligheter till individualiserat fondsparande. Nu automatiserar vi fondhandeln med en tvådelad sammanställning av preliminära fondordrar.

SPP vinnare av Årets trofé 2017
​Vinnare av Årets trofé 2017​SPPs byte av fondhandelsplattform vann det prestigefyllda priset Årets trofé 2017 från Itello. Med den nya[...]
Inca 18.1
Inca 18.1 - No Strings Attached GDPR påverkar oss alla. För våra kunder innebär det att de inte längre får[...]
Inca 16.3 – Follow the Tracks
Inca 16.3 Follow the Tracks I höstens relase, Inca 16.3, har vi lagt särskilt fokus på både automatisering och ökat[...]

Anpassningar till IDD-rapportering

Vi bevakar all branschrelevant lagstiftning och säkerställer att Inca alltid lever upp till gällande lagar och förordningar. Som en del i denna löpande regelefterlevnad gör anpassningar för IDD-rapportering


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • October 15, 2018