Inca 18.3 - Alive

170 000 svenskar lever utomlands som pensionärer i 171 länder.  Det skapar problem för de försäkringsbolag som betalar ut pensionen. Lever de fortfarande ska de få sin pension - Alive. I Inca 18.3 automatiserar vi hanteringen och sänker kostnaderna.

I Inca 18.3 inför vi ytterligare förbättringar inom automatisering, digitalisering och regelefterlevnad som stärker vår position som en av de viktigaste leverantörerna i det svenska ekosystemet för liv- och pensionsbranschen. I releasen har vi utökat stödet för digitalisering och transparens genom att utveckla webbtjänster som stöder Min Pensions satsning på tjänsten Uttagsplan.

LEFI - Leverera förmånsinformation

Vi besparar våra kunder administrationen att kontrollera om de svenskar i utlandet lever, har gått bort, eller inte svarar alls för att på så vis fortsätta betala ut pension eller ej.

Istället för att ringa, skicka brev till de kunder som ska få pension och flyttat utomlands sker sker nu denna kontroll automatiskt i Inca 18.3. Detta genom att kontinuerligt hämta den informationen från Försäkringskassans system. Totalt är det ca 170 000 svenska pensionärer i 171 länder som behöver meddela att de fortfarande lever.

Min Pension driver transparens och digitalisering

Vi förenklar för våra kunder att interagera med sina slutkunder i olika digitala kanaler. Ett viktigt område för försäkringsbolagen är att stötta och ge råd till sina kunder när det blir dags att påbörja sin pension och planera sina uttag. I Inca 18.3 har vi byggt nya webbtjänster för uttagsregler som kommer att användas i Min Pensions satsning på tjänsten Uttagsplan. De nya funktionerna har utvecklats som ett resultat av ett Samverkansprojket tillsammans med våra kunder.

Förbättrad hantering av fondordrar

I december 2008 och releasen av Inca 4.0 införde vi självreglerande handelslager med möjlighet till minimala fondlager, förfinad fondhandel, portföljer och utökad hantering av fondbyten.  I oktober 2016 följde vi upp med dynamiska fondattribut och algoritmiska portföljer vilket skapar möjligheter till individualiserat fondsparande. Nu automatiserar vi fondhandeln med en tvådelad sammanställning av preliminära fondordrar.

Anpassningar till IDD-rapportering

Vi bevakar all branschrelevant lagstiftning och säkerställer att Inca alltid lever upp till gällande lagar och förordningar. Som en del i denna löpande regelefterlevnad gör anpassningar för IDD-rapportering


Inca 19.0 – The perfect forecast
Inca 19.0 - The perfect forecast​​​minPension presenterar ett nytt pensionsplaneringsverktyg som gör det möjligt att förbättra sina pensionsprognoser och därmed underlätta[...]
Inca 18.1 – No strings attached
Inca 18.1 - No strings attached Idag lanserar vi vår senaste version av Inca - Inca 18.1. Funktionellt finns en[...]
Inca 17.3 – The Guide
Inca 17.3 - The GuideHöstens release Inca 17.3, innehåller en mängd nya funktioner för att ytterligare förenkla och effektivisera administrationen[...]
  • October 15, 2018