Inca 19.0 - The perfect forecast

minPension presenterar ett nytt pensionsplaneringsverktyg som gör det möjligt att förbättra sina pensionsprognoser och därmed underlätta situationen för alla som snart går i pension. Beräkningarna bygger på de faktiska villkoren för individuella pensionsplaner och standardiserade prognosvärden.

Tack vare ett gemensamt integrationsprojekt mellan minPension, Itello och våra kunder har ett nytt gränssnitt (öppen kommunikationsstandard) utvecklats. Det nya gränssnittet gör det möjligt att skicka förfrågningar om pensionsprognosberäkningar till försäkringsbolag. Därefter kommuniceras informationen tillbaka till minPension.

Dagens pensionsprognoser bygger på uppskattningar, vilket resulterar i att många inte anser att de har tillgång till all nödvändig information som krävs för att kunna fatta beslut om att gå i pension. Pensionsmyndigheten har därför gett minPension i uppgift att råda bot på detta.

När det blir dags för pensionsutbetalningar behöver den blivande pensionären inte kontakta försäkringsbolagen manuellt för att anpassa sina pensionsplaner till det valda scenariot. Ansökan om pensionsuttag görs digitalt, vilket innebär att pensionären enkelt kan följa upp pågående utbetalningar. Tack vare detta förbättrade stöd blir det enklare att fatta beslut om när det är dags att börja ta ut sin pension. Lösningen är helt transparent och sätter en ny standard för att öka medvetenheten och tillhandahålla relevant information om pensioner och pensionering.

Nya beräkningsfunktioner och integrationer som stöder detta banbrytande samarbetsinitiativ kommer att levereras till våra kunder genom olika systemuppdateringar, från Inca 18.4 till en planerad slutlig release, Inca 19.2.

Om minPension
minPension finns som en egen webbplats men också hos andra aktörer, till exempel under Min sida på Pensionsmyndigheten samt på olika pensionsbolags internetkontor. Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till minPension. Tillsammans levererar de pensionsinformation motsvarande 98 % av det totala pensionskapitalet. Nio av tio pensionssparare kan se hela sin pension på minPension.

Det unika samarbetet mellan staten och pensionsbolagen gör minPension till en viktig aktör i samhället och en opartisk röst i pensionsfrågor. Tack vare minPension är Sverige ett av de första länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina medborgare information om hela pensionen.


Inca 18.1 – No strings attached
Inca 18.1 - No strings attached Idag lanserar vi vår senaste version av Inca - Inca 18.1. Funktionellt finns en[...]
Inca 17.3 – The Guide
Inca 17.3 - The GuideHöstens release Inca 17.3, innehåller en mängd nya funktioner för att ytterligare förenkla och effektivisera administrationen[...]
Inca 17.1 – The Shortcut
Inca 17.1 - The Shortcut Inca 17.1 innehåller som vanligt en mängd nyheter och anpassningar för att ytterligare förenkla och[...]
  • February 2, 2019