Inca 19.0 - The perfect forecast

Dagens prognoser för pensionsutbetalningar bygger på antaganden som gör att många känner att de inte har tillräckligt med information inför beslutet att gå i pension. minPension har fått ett uppdrag att ändra på det. Itello gör det möjligt för våra kunder att ge sina pensionssparare det de behöver – perfekta prognoser över sitt pensionssparande.

Hela 59% anser att det inte har tillräckligt med information för att kunna fatta beslut som rör deras pension. 56% uppger att de saknar överblick och en helhetsbild av sin pension.

2013​​​​


Osäkerheten och ovissheten om vad du får i pension är över!
Nu får pensionsspararna en bättre helhetsbild och perfekta prognoser över sitt pensionssparande så att de kan fatta bättre beslut om hur de ska ta ut sin pension.

minPension har tillsammans med Itello och våra kunder utvecklat en ny standard för informationsöverföring så att pensionsprognoserna förbättras avsevärt. Du får full information om ditt pensionssparande. Hur mycket du har sparat och vad det blir när du en dag går i pension.
På minPensions hemsida får du möjlighet att simulera olika alternativ och spara dem. När det är dags att ta ut pensionen, slipper du ringa runt till försäkringsbolagen. Ansökan om uttag av pensionen gör du enkelt digitalt och sen kan du enkelt följa upp de pågående utbetalningarna.
Allt det här ger ett bättre stöd för beslutet om när man ska ta ut sin pension. Lösningen är helt transparent och sätter en ny standard för att öka medvetandet och ge relevant information om pensionen.

Under första kvartalet i år slog minPension nytt rekord i antalet inloggningar: 3,6 miljoner individer gjorde sammanlagt 4,2 miljoner inloggningar och tog fram 9 miljoner prognoser.  Antalet inloggningar ökade därmed med nära 60 procent och antalet prognoser steg med hela 90 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Ny standard

Den nya standarden är framtagen av Itello i samarbete med minPension. Den handlar om att överföra information om de pensionsprodukter du sparat i och visa noga uträknade prognoser för varje försäkring och pensionssparande. Våra kunder AMF, SPP, Swedbank, Folksam, Nordnet och Nordea har också varit djupt delaktiga i arbetet.

MinPension lanserar tjänsten under hösten 2019 för alla över 54 år. Men redan i vår kommer våra kunder att kunna leverera nästintill exakta pensionsprognoser till sina pensionssparare. Våra kunder kan använda samma funktioner för att visa prognoser i kundmöten och ge relevanta och skarpa råd inför pensioneringen.Årets trofé 2018 – de nominerade är…
Årets trofé 2018! De nominerade är...Varje år vill vi på Itello uppmärksamma kundprojekt som skapat stor affärsnytta för våra kunder.[...]
Högsta kreditvärdighet AAA – elva år i rad
Högsta kreditvärdighet AAA - 11 år i rad ​Itello har för elfte året i rad fått den högsta kreditvärdighet AAA[...]
Itello har utnämnts till Mästargasell 2019
Itello har utnämnts till Mästargasell 2019 Men vad innebär det och vad betyder utmärkelsen för oss på Itello? 2019 är[...]