Inca 3.1 - The Plan

Den svenska tjänstepensionsmarknaden går från en oligopolmarknad med några få stora bolag som var och en administrar sitt avtalsområde.  De fem största bolagen har över 80 procent av premierna men nu ser vi allt fler bolag som utmanar de etablerade aktörerna. Nu har de den mordernaste administrationen av sina tjänstepensionsplaner - The Plan.

Tjänstepensionsmarknaden pressas av upphandlingar

Vi ser allt fler upphandlingar inom tjänstepensionsområdet. Dels är det aktörer som företrädare arbetsgivarna, Max Matthiessen och Söderberg & Partners och dels de olika avtalsområdens avtalsparter som genom upphandlingar pressar priserna. Prispressen lär fortsätta, vi är övertygade om att allt fler har mycket att vinna på att sänka sina administrationskostnader genom att dela på utvecklingen av ett system som alla aktörer kan använda och att etablera gemensamma standards.

Tjänstepensionsmarknaden skapar nya affärsmodeller

Inca utrustas med planpension och förbereds för nya affärsmöjligheter för Itello och för våra kunder. Försäkringsbolagen får nu en lösning som ger en sammanhållande struktur för hantering av tjänstepension. Möjligheten att enkelt och effektivt hantera stora volymer av anställda med hjälp av pensionsavtal, förmånsgrupper, individuella val, frilagda premier och tjänstledigheter, får snabbt stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av Inca.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • June 12, 2005