Itello AB ansluter sig till S4I for Insurance AB

Itello AB ansluter sig som 18:e bolag till S4I för att delta i arbetet och utöva inflytande över det fortsatta utvecklingsarbetet inom S4I, som syftar till att bedriva gemensamma standarder inom försäkringsbranschen.

– Inom försäkringsbranschen finns ett stort behov av att kunna använda gemensamma elektroniska standarder för överföring av information mellan försäkringsföretag och andra intressenter. Det är därför mycket glädjande att Itello AB ansluter sig till S4I för att delta i detta arbete, säger Karin Lindblad, vd för S4I.

S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. Inom S4I har en ny version utvecklats av den standard som används inom pensions- och livförsäkringsområdet – MisLife 2.0. Bolaget har även utvecklat en gemensam standard för informationsutbyte gällande provisionsinformation. Arbetet har drivits i projekt och de framtagna standarderna avseende MisLife 2.0 och provisionsinformation finns tillgängliga för hela försäkringsmarknaden på S4I:s hemsida sedan den 2 december 2019.

Standardisering är en viktig del i utvecklingen av de produkter och lösningar som Itello erbjuder. Vi är därav mycket glada över att nu vara en del i det arbete som S4I bedriver för gemensamma standarder inom försäkringsbranschen.

Mats Lillienberg,
VD, Itello AB 

Om S4I Standard for Insurance AB
S4I Standard for insurance (S4I) bildades hösten 2016 och ägs gemensamt av SFM Service AB och Svensk Försäkring Service AB (SFS). S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. För mer information, besök www.S4I.se

Om Itello AB
Itello AB är ett insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Itello erbjuder produkter och lösningar med syfte att automatisera och digitalisera verksamhetsprocesserna samt möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra kunder. För mer information, besök www.itello.com.

För mer information, kontakta:

Karin Lindblad, VD S4I Standard for Insurance AB, karin.lindblad@sfm.se, +46 76 140 95 36
Mats Lillienberg, VD Itello AB, mats.lillienberg@itello.se, +46 70 848 8187Launch of the Nordic Insurtech Report
As a result of Stockholm Fintech Week the Nordic Insurtech Report is released today. Co-authored by Itello's Head of digital solutions, Henrik Allert.
Itello erkänd av Gartners Magic Quadrant
Itello är stolt över att vara en av de elva leverantörerna som är erkända i rapporten och den enda leverantören med huvudkontor i Norden.
Itello har utnämnts till Mästargasell 2019
Självklart är vi ärade och tacksamma för den fantastiska utmärkelsen som är ett tecken på att vi springer åt rätt håll och bibehåller en hög tillväxttakt.
  • May 26, 2020