• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Itello breddar sin marknad genom utökat samarbete med Future Core 

Itello och Future Core Fintech Consulting inleder en gemensam satsning riktad mot mindre aktörer inom liv- och pensionsförsäkring. Företagen utökar sitt samarbete genom ett partneravtal som breddar marknaden för Itellos marknadsledande affärssystem.

Stockholm, 2 juli, 2020 – Itello är en ledande leverantör av affärssystem och digitaliseringslösningar för företag inom liv- och pensionsbranschen. Future Core Fintech Consulting levererar IT- och konsulttjänster till finansbranschen, med tyngdpunkt på aktörer inom livförsäkring. Future Cores konsulter har lång erfarenhet inom livförsäkringsområdet och av Itellos affärssystem Inca, som används av flertalet större nordiska aktörer inom liv- och pensionsbranschen.

Det nya partneravtalet ger Future Core möjlighet att sälja en standardversion av Itello Inca till mindre livförsäkringsbolag och pensionskassor, med leverans genom molntjänsten Itello Live. För dessa kunder innebär det att Itellos lösning blir tillgänglig utan vare sig kapitalinvesteringar, en egen IT-organisation, utvecklingsarbete eller omfattande kundanpassningar.

- Det nya samarbetet med Itello ger oss större utväxling på vår branschkompetens och gedigna erfarenhet av Itellos lösningar. Det skapar samtidigt stor potential för våra kunder. Med ett standardsystem som levereras som molntjänst genom Itello Live får nu även små livförsäkringsbolag och pensionskassor tillgång till marknadens mest kompletta och kraftfulla verktyg”, säger Johan Modig, vd på Future Core.

Det är mycket positivt att bygga vidare på vårt goda samarbete med Future Core när vi nu tillsammans skapar ett erbjudande riktat till en ny kundkategori. Detta avtal är också ett gott exempel på hur Itellos partnerstrategi är direkt kopplad till vår affärsutveckling. 

Mats Lillienberg,
VD, Itello AB 

För mer information, kontakta:

Itello:
Mats Lillienberg, vd: +46 70 848 81 87, mats.lillienberg@itello.se
Future Core Fintech Consulting:
Johan Modig, vd: +46 70 583 28 08, johan.modig@fcfconsulting.se 

Om Itello
Itello, grundat 2003, är ett svenskt insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Itello erbjuder produkter och lösningar som är långsiktigt hållbara med syfte att automatisera och digitalisera verksamhetsprocesser samt möjliggöra innovativ affärsutveckling. För mer information, besök www.itello.se

Om Future Core Fintech Consulting
Future Core Fintech Consulting, grundat 2017, levererar IT- och konsulttjänster till finansbranschen, med tyngdpunkt på aktörer inom livförsäkring. Future Core Fintech Consultings medarbetare har lång erfarenhet inom livförsäkringsområdet och av Itellos affärssystem Inca. För mer information, besök: www.fcfconsulting.seHow should insurers respond to consumers evolving mindset?
The insurance industry – along with all business - has experienced a time of monumental challenge through Covid-19. The industry, that is already undergoing significant change, is now seeing shifting user behavior.
Prepare for IFRS 17
Issued by the International Accounting Standards Board (IASB) in May 2017, IFRS 17 is the new standard for accounting of insurance contracts.
Schrems II judgement impacts Itello Live
Itello temporarily suspends deployments on non EU/EES based public cloud options following the Schrems II verdict.
  • July 2, 2020