Itello erbjuder tätare utgivningscykler för att hjälpa kunderna att ta steget över till digitalisering och migrering 

Smidig implementering av digitaliseringsinitiativ, migrering från flera skräddarsydda äldre system och efterlevnad av nya lagkrav har högsta prioritet hos våra kunder. Från och med 2019 kommer Itello hjälpa kunderna att driva sina projekt framåt genom att erbjuda flera versionsreleaser per år för flera av Nordens ledande system för försäkringsadministration. Därigenom hoppas vi kunna hjälpa kunderna att möta den ökade efterfrågan på snabba förändringar.

Fler Inca-releaser om året förenklar kundernas omvandlingsarbete

Under de senaste åren har Itello erbjudit allt fler kunder hjälp med migrering från flera skräddarsydda äldre system till en systematisk uppbyggnad av nya funktioner. Integrationer för effektiv automatisering av processer i pensionssystemet som sänker kostnaderna och förkortar responstiden har drivit på övergången från flera skräddarsydda äldre system till Itellos moderna lösning för försäkringsadministration.

Alla våra kunder har eller är i färd med att migrera försäkringspremier från skräddarsydda äldre system för att kunna tillvarata alla fördelarna som Inca och övriga produkter och tjänster från Itello erbjuder. Att ha samtliga livförsäkringsbrev och -premier samlade på en och samma plattform innebär flera fördelar för försäkringsbolagen:

 • Förenklar övergången till digitalisering och automatisering
 • Ökar mottagligheten för ny lagstiftning och upphandlingar
 • Ökar interaktiviteten på många plan
 • Underlättar samarbetet med andra Itello-kunder i branschgemensamma projekt, vilket minskar kostnaderna och förbättrar kvaliteten
 • Sänker den totala ägandekostnaden
 • Gör det enkelt att testa minsta livskraftiga produkt (MVP) från interna projekt eller insurtech-bolag

Många etablerade försäkringsbolag har ett stort behov av att se över sina skräddarsydda äldre system. För dem som siktar på standardiserade processer och produkter inom ramen för lean finns det bara en standardlösning på den nordiska livförsäkringsmarknaden.

Itello erkänd av Gartners Magic Quadrant
Itello är stolt över att vara en av de elva leverantörerna som är erkända i rapporten och den enda leverantören med huvudkontor i Norden.

Sex Inca-releaser om året förkortar tiden till marknaden och gör det mindre krångligt att följa ny lagstiftning

Genom att lansera nya funktioner i flera releaser kan kunderna successivt börja testa funktionerna och säkerställa att nya lagar och förordningar efterföljs och att funktionerna kan integreras i befintliga system. Dessutom kan kunderna ge feedback till oss inför kommande versionsreleaser.

Via de sex releaserna får kunderna tillgång till förbättrade och nya funktioner, som successivt kan implementeras i arbetet. 

Här följer ett par exempel på nya funktioner som lanserats under 2019:  
 • Uppdatering som underlättar implementeringen av GDPR och IDD
 • Lansering av Inca Migration Toolkit som förenklar migreringen från flera skräddarsydda system till Inca
 • Dokumentkommunikation som bidrar till ökat kundengagemang och kundnöjdhet
 • Digitalisering av försäljning och distribution vilket ger en rakare process
 • Förbättrade anslutningsmöjligheter som främjar digitaliseringen
 • Konnektivitet till Morningstar vilket ökar effektiviteten och gör det enklare att följa rådande lagstiftning

Under året har vi på Itello förbättrat våra processer och utökat antalet utvecklingsteam. Numer har vi även ett utvecklingsteam i Umeå. 

Stödja befintliga och nya affärsmodeller

I livförsäkringsbranschen har det dykt upp nya aktörer som lyckats plocka russinen ur värdekedjan och därmed skördat framgångar. Försäkringsmäklarna har fått tillgång till företagskunder genom att företräda dem i upphandlingar och lyckats pressa ner priserna vilket försäkringsbolagen måste förhålla sig till och följa.

Många nystartade Insurtech-bolag har erbjudits finansiering för att utmana den traditionella värdekedjan genom överfinansierade investeringsfonder. Vissa satsar på att förebygga riskbeteenden, minska totalpremierna eller skaffa sig kontroll över kunderna genom att fokusera på digitaliserad och personlig investeringsrådgivning för långsiktigt sparande samt distribution av försäkringsprodukter.

 Nu skådar vi en ny fas. Försäkringsbolagen börjar samarbeta med nya aktörer för att påskynda den digitala omvandlingen och testar flera olika koncept på en och samma gång. De måste dock fortfarande bibehålla och stärka stödet till sin traditionella värdekedja.

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
 • March 27, 2019