Itello erkänd av Gartners Magic Quadrant för affärssystem inom livförsäkringsbranschen.

Itello, ett svenskt fintechbolag som utvecklar affärssystem och digitala lösningar för företag inom liv- och pensionsbranschen på den Nordiska marknaden, har lyfts fram i Gartners senaste Magic Quadrant for Policy Administration Systems (PAS) i Europa. Detta tror vi stärker Itello position ytterligare som en ledande leverantör inom liv- och pensionsbranschen.

Itello ser erkännandet av Gartner som en riktig kvalitetsstämpel

Itello är stolt över att vara en av de elva leverantörerna som är erkända i rapporten och den enda leverantören med huvudkontor i Norden. Vi uppskattar erkännandet i Gartner Magic Quadrant och anser att det här är bra nyheter för alla nordiska företag som vill investera i en modern och standardiserad PAS-lösning. Vi tror att det kommer att tillåta dem att navigera i ett förändrat landskap som drivs av automatisering och digitalisering och sätta Itello på sin short list över PAS-leverantörer.

Mats Lillienberg VD / Itello


Nedan följer några viktiga punkter som Itello anser har betydelse för aktörer som ska välja system inom liv- och pensionsbranschen.


Surfa på Compliance-vågen

En av de svåraste utmaningarna för alla aktörer inom försäkringsbranschen är att rätta sig efter ständigt nya och komplexa regelverk som branschen måste uppfylla. Itello löser detta genom att se till att Inca, vårt affärssystem för administration av liv- och pensionsförsäkringar, uppfyller dessa krav genom att förbinda sig att leverera regeluppdateringar som en del av licensavtalet. Detta gör det möjligt för våra kunder att lägga mer tid på att tillhandahålla service till sina kunder och utveckla verksamheten.

En modern, kostnadseffektiv och standardiserad produkt

För att leverera nödvändig funktionalitet till alla våra kunder samtidigt har Itello tagit fram ett produktpaket-tillvägagångssätt baserat på en abonnemangsbaserad licensmodell. Detta tillvägagångssätt möjliggör för alla kunder att uppgradera till den senaste versionen och dra nytta av den funktionalitet som som medföljer i Incas Roadmap.

Kundcentrerad produktvision

Incas Roadmap bygger på idéer och affärsbehov som genereras av vårt breda engagemang med våra kunder.
Vi erbjuder olika forum för att lösa specifika operativa problem, samarbeta gällande regelverksefterlevnad och diskutera kommande funktionalitet och service som erbjuds till alla våra kunder.
Vi anser att Itello har en hög grad av kundengagemang och kundnöjdhet som framgår av Gartner Peer Insights rating.
Betygsättningen är baserad på recensioner och inmatningar från Itellos kunder.

Gartner Peer Insights Recensioner för Life Insurance Policy Administration Systems, Europe

Skalbarhet och anpassningsförmåga för hög flexibilitet

Vårt produktpaket gör det möjligt att konfigurera och skala systemet för att möta behoven hos en mängd olika försäkringsbolag. Våra kunder inkluderar allt från stora ömsesidiga företag, bankförsäkringsbolag med många produkter, traditionella livförsäkringsbolag med distribution via mäklare och rådgivare, till internetmäklare som erbjuder försäkringar i Norden.
Med plattformens flexibilitet gör vi det möjligt för våra kunder att snabbt anpassa sig till nya marknadsbehov och snabbt lansera nya produkter samt etablera nya affärsmodeller och försäljningskanaler.

Framtidens försäkring - driven av automatisering, digitalisering och transparens


Livförsäkringslandskapet förändras snabbt, driven av kunders nya förväntningar och disruptiv teknik. Itello har som mål att säkerställa att våra kunder har den mest kompetenta, effektiva och flexibla IT-plattformen på marknaden så att de framgångsrikt kan möta dessa behov.

Nyckeln till detta är:

  • Hög effektivitet genom data-driven processautomatisering, både internt med externa partners och intressenter
  • Förmågan att hjälpa och interagera med kunder och partners i olika digitala kanaler
  • Transparens och samarbete. Omfamna det växande insurtech-ekosystemet och samarbeta säkert genom en kombination
  • av standardiserade integrationer och flexibla öppna API-er

Tjänstepension - en central del av det nordiska pensionssystemet


Svenska arbetsgivare betalar över 170 miljarder kronor per år i tjänstepensioner till försäkringsbolag. De hanterar 2 600 miljarder kronor i tjänstepensionssystemen. Genom upphandlingar har representanter för arbetsgivare och anställda tvingat ner förvaltning och administrationskostnader under de senaste decennierna.

Sedan 2003 har Itello effektiviserat förvaltningen av pensioner och livförsäkringar genom att automatisera många av de processer som driver kostnader. Vi inkluderade också anslutning till alla aktörer i ekosystemet för tjänstepensioner som regleras i IORP2.

Positionen i ekosystemet förstärktes till och med 2018 när Itello ingick i ett partnerskap med vårt första skadeförsäkringsbolag. Varje år skickar valcentralen Fora över 17 miljarder kronor i premier och avgifter från 215 000 företag till 40 pensionsförvaltare, försäkringsbolag, stiftelser och fonder. Övriga nordiska länder kommer att dra nytta av denna erfarenhet.

Flera av våra kunder har digitaliserat sin verksamhet genom att använda försäkringsbolag som förbättrar distributionskapaciteten samt ​kundupplevelsen.

Gartner-abonnenter kan ta del av: Magic Quadrant för Life Insurance Policy Administration Systems, Europa i oktober 2018


Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
  • January 25, 2019