• se
  • en
  • no

Itello har utnämnts till Mästargasell 2019

Men vad innebär det och vad betyder utmärkelsen för oss på Itello?

2019 är jubileumsår för Di Gasell. Det firar de med att utse MästarGaseller - företag som har blivit Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag. Av de drygt 10 000 företag som har utsetts till Gasellföretag sedan starten år 2000 är det endast omkring 1 400 som hör till den exklusiva krets som får kalla sig för MästarGaseller.

På Itello är vi självklart ärade och tacksamma för den fantastiska utmärkelsen som är ett tecken på att vi springer åt rätt håll och bibehåller en hög tillväxttakt.

För att bli utsedd till Gasellföretag ska man uppfylla följande kriterier:

  • En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.

Tillsammans med våra härliga kollegor effektiviserar vi administrationen av pension och försäkringar för miljontals människor. Vi har en tydlig bild över vart vi är på väg och har lyckats skapa en arbetsplats, där våra anställda som utgör grunden, trivs och blir uppmuntrade att bidra till vår fortsatta utveckling. 

Mats Lillienberg Itello/VD


2019 års PAS-rapport från Celent – Itello befäster sin position i Norden
Celent presenterade nyligen en rapport där man sammanställde granskningen av 37 europeiska leverantörer av Policy Administration System – PAS. Itello är den enda leverantören från de nordiska länderna och en av få som uppfyller kraven i 2017 och 2019 års rapporter.
SPP vinnare av CIO Awards 2019 “Årets digitala projekt”
När CIO Awards gick av stapeln för femtonde året i rad utsågs SPP, en av de ledande digitala aktörerna i Sverige, till vinnare av Årets digitala projekt för sitt digitala tjänstepensionserbjudande.
Itello helps shaping the future of Nordic healthcare
As representative for the insurance industry, Itello is proud to be part of the Nordic Health Resolution, which was produced as an outcome of the Health100 unconference. Take part of key takeaways, action points and discussions on how to develop healthcare in the future. Download the Nordic Health Resolution.
  • March 1, 2019