Itello ökar sina investeringar i Norge och förvärvar Eikos AS

Itello AB, ett ledande insurtechbolag i Norden som utvecklar affärssystem och digitala lösningar för liv- och pensionsbranschen, förvärvar Eikos AS som erbjuder tjänster och systemlösningar för liv- och pensionsbranschen i Norge.

Itello AB förvärvar Eikos AS som en del av Itellos internationella expansion. På detta sätt stärker Itello greppet på den norska marknaden och kan tillsammans med Eikos erbjuda kompletta lösningar och stark leveransförmåga på den norska liv- och pensionsförsäkringsmarknaden. Eikos har med sig djup kompetens i form av aktuariella tjänster, konsulttjänster och systemlösningar samt bred kunskap om försäkringsmarknaden i Norge vilket säkrar god tillgång till professionella resurser i kommande projekt i Norge. Som en del av Itellos expansion kommer standardprogramvaran Inca att löpande anpassas för att möta norska krav och behov och bli Itellos spjutspets för initiativet i Norge.

Förvärvet ligger i linje med vår strategi och accelererar vår internationella expansion. Liv- och pensionsförsäkringsbranschen i Norge står inför en rad utmaningar under de närmaste åren, vilket ställer höga krav på att kunna kombinera en högeffektiv verksamhet med en god innovationsförmåga. Med Eikos expertis kommer vi att stärka vår konkurrenskraft på den norska marknaden och expandera Itellos möjligheter. 

Mats Lillienberg,
VD, Itello AB 

- Genom förvärvet av Eikos får Itello tillgång till expertis inom administration, aktuariell vetenskap och systemutveckling för liv- och pensionsförsäkring i Norge. Eikos tillhandahåller tjänster och systemlösningar till aktörer inom liv- och pensionsförsäkring i Norge, och i kombination med Itellos lösningar och expertis kommer vi att stärka vår kapacitet och konkurrenskraft betydligt. Eikos kommer att ingå i en stor och expansiv miljö som ger våra anställda nya möjligheter och spännande utmaningar, säger Øyvind Grini, vd Eikos AS.

OM ITELLO AB

Itello AB är ett insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Itello erbjuder produkter och lösningar med syfte att automatisera och digitalisera verksamhetsprocesserna samt möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra kunder. För mer information, besök www.itello.com.

OM EIKOS AS

Eikos AS är ett aktuarie- och rådgivande tjänsteföretag för pensionsfonder och leverantörer inom finansbranschen. Eikos kunder är norska och utländska försäkringsbolag - både inom offentlig och privat sektor, fonder, försäkringsmäklare, IT-leverantörer samt lag- och revisionsverksamhet. För mer information, besök www.eikos.no.

 För mer information, kontakta:

Mats Lillienberg, VD Itello AB, mats.lillienberg@itello.se, +46 70 848 8187

Øyvind Grini, VD Eikos AS, oyvind.grini@eikos.no, +47 901 16 630Launch of the Nordic Insurtech Report
As a result of Stockholm Fintech Week the Nordic Insurtech Report is released today. Co-authored by Itello's Head of digital solutions, Henrik Allert.
Itello har utnämnts till Mästargasell 2019
Självklart är vi ärade och tacksamma för den fantastiska utmärkelsen som är ett tecken på att vi springer åt rätt håll och bibehåller en hög tillväxttakt.
Itello erkänd av Gartners Magic Quadrant
Itello är stolt över att vara en av de elva leverantörerna som är erkända i rapporten och den enda leverantören med huvudkontor i Norden.
  • August 20, 2019