Nu får du avsevärt mycket bättre pensionsprognoser på minPension

Idag kan pensionsportalen minPension erbjuda betydligt bättre pensionsprognoser för blivande pensionär i åldern 54 till 67 år.


Den nya funktionen bygger på ett banbrytande samarbete mellan minPension, Itello och våra kunder. Tillsammans har vi skapat en ny öppen standard som gör det möjligt att initiera pensionsprognosberäkningar och sedan kommunicera resultatet till minPension. Itello har dessutom uppdaterat integrationen till minPension samt implementerat nya beräkningsfunktioner i Inca under hösten 2018 och våren 2019.

Samarbetsprojektet uppstod till följd av att Pensionsmyndigheten gav minPension i uppdrag att göra det enklare för blivande pensionärer att fatta välgrundade beslut om sin pension. Under rådande förhållanden ansåg många att de inte hade den information som krävdes för att kunna fatta beslut om att gå i pension.

Tack vare den nya standarden och de förbättrade beräkningsfunktionerna i Inca levererar idag tre av våra kunder avsevärt mycket bättre pensionsprognoser till minPension.

Dessa tre kunder har varit väldigt engagerade i vårt samarbetsprojekt och har på så sätt kunnat leverera bättre beräkningar till minPension för kunder med tjänstepension. Våra övriga kunder har den funktionalitet som krävs för en integration, men beslutet ligger i deras händer.

Om minPension
minPension finns som en egen webbplats men också hos andra aktörer, till exempel under Min sida på Pensionsmyndigheten samt på olika pensionsbolags internetkontor. Drygt 30 aktörer inom pensionssektorn levererar information till minPension. Tillsammans levererar de pensionsinformation motsvarande 98 % av det totala pensionskapitalet. Nio av tio pensionssparare kan se hela sin pension på minPension.

Det unika samarbetet mellan staten och pensionsbolagen gör minPension till en viktig aktör i samhället och en opartisk röst i pensionsfrågor. Tack vare minPension är Sverige ett av de första länderna i världen när det gäller att kunna erbjuda sina medborgare information om hela pensionen.Tekniktrenderna vi tar med oss från Gartner IT Symposium
Tekniktrenderna vi tar med oss från Gartner IT Symposium​Henrik Allert, Strategic Product Management, representerade Itello på plats under Gartner Symposium[...]
Morning Insights – Insurtech och Insurance 4.0
​Insurtech och Insurance 4.0 – är du redo att samarbeta?Det var ett fullsatt frukostseminarium när Itello bjöd in till höstens[...]
Inca 19.0 – The perfect forecast
Inca 19.0 - The perfect forecast​​​minPension presenterar ett nytt pensionsplaneringsverktyg som gör det möjligt att förbättra sina pensionsprognoser och därmed underlätta[...]
  • October 9, 2019