Premiär för SPPs helt digitala tjänstepensionserbjudande

SPP lanserar nu Sveriges första heldigitala tjänstepensionserbjudande. "En helt ny IT-plattform och ett batteri av kundvänliga digitala lösningar lägger grunden för att möta kundernas behov av enkelhet och flexibilitet" berättar SPPs VD Staffan Hansén i ett pressmeddelande. Det gillar vi på Itello, det är resultat av vårt samarbete de senaste åren.

Agil och iterativ utveckling av kunddialogen

En viktig framgångsfaktor för SPPs digitala pensionsplan var enligt Hansén att involvera kunderna i ett tidigt stadie. 

– Det har varit en agil och iterativ utvecklingsprocess med löpande användartester av prototyper. Våra kunders input har varit avgörande för att säkerställa att vårt heldigitala tjänstepensionserbjudande verkligen träffar rätt. Även fortsatt kommer vi vidareutveckla tjänsterna i nära samarbete med kunder och användare, säger Hansén.

Läs hela informationen från SPP här: SPP lanserar Sveriges första heldigitala tjänstepensionserbjudande

Hållbara pensionslösningar kräver automatisering och digitalisering 

Försäkringsbranschen drivs av ständig förändring. Digitalisering, automatisering, hållbarhetsperspektiv, en kontinuerlig prispress och allt högre krav från myndigheter för ökad transparens och kontroll ställer stora krav på att kunna förändra affärsmodeller, kunddialoger, erbjudanden, produkter, och interna arbetssätt.

SPP har ett brett erbjudande av hållbara pensionslösningar för företag och individer. De har länge jobbat målmedvetet med att flytta pengarna i en riktning som bygger bättre pensioner och en bättre värld att gå i pension i. En viktig förutsättning för framtiden, tycker vi på Itello.

Ytterligare ett perspektiv på hållbara lösningar är sömlösa processer utan manuella handgrepp som stoppar processen. Det sparar tid för kunder och förmedlare genom en enkel och tydlig digital dialog. På köpet försvinner behovet av kilovis av papper för att få önskad information och dokumentera alla steg i processen. En effektiv och högautomatiserad administration är också en grundförutsättning för att kunna erbjuda marknadsledande kostnadseffektiva pensionslösningar.

Med SPPs digitala tjänstepensionserbjudande möjliggör vi en fullt ut digital säljprocess där kunden erbjuds snabb, smidig och effektiv betjäning med digital signering. Vi har redan konkreta exempel på att detta hjälpt oss att attrahera nya kunder. I anslutning till årsskiftet blev vi kontaktade av företag med behov att teckna kundanpassade avtal under samma dag. Det visade att SPP var den enda aktören som haft möjlighet att leverera under de tuffa premisserna, i vissa fall med säljcykler på initial kontakt till tecknad och utfärdad tjänstepensionsplan på under en timme.

Michaela Bruneheim
Head of insurance/SPP

Transformationsprojektet som skapade möjligheter för digitala affärer

2015 påbörjade SPP sin stora förändrings- och digitaliseringsresa med att ersätta oflexibla och föråldrade IT-system med Inca från Itello. Genom migrering av existerande försäkringar till en gemensam modern IT-plattform fick SPP tillgång till integrationer och automatiserade processer, samt de allra bästa förutsättningarna för att bygga framtidens affärer. Dessutom fick de ökad förvaltningsbarhet, förbättrade förutsättningar för regelefterlevnad samt förutsägbara kostnader. Med Itellos digitaliseringslösningar skapar SPP effektiva digitala dialoger med såväl förmedlare, företags- och privatkunder som effektiva integrationer med samarbetspartners. Tillsammans skapar vi en kostnadseffektiv administration, samt en anpassningsförmåga och flexibilitet som gör SPP rustat att framgångsrikt stötta såväl dagens som framtida affärer.

Itello är stolta över att som strategisk partner till SPP kunna erbjuda marknadens bästa IT-plattform och genom detta möjliggöra SPPs aggressiva digitala förflyttning som en av branschens mest innovativa aktörer.’ Med ett komplett digitalt erbjudande har SPP tagit ett stort steg för att förflytta sin verksamhet från industri 3.0 till industri 4.0 genom en stark kombination av kundfokus, processeffektivisering och innovativ tillämpning av digital teknologi.

Henrik Allert
Head of Digital Channels/Itello


Transformationen till den moderna plattformen kommer att ge SPP en rad fördelar för att möta affärskrav som:
- Ökad effektivisering och automatisering i processer och rutiner
- Snabbare ta fram nya erbjudanden och lansera dem på marknaden
- Förbättrad och förenklad intern kontroll och regelefterlevnad
- Stärkt förmåga att verka i branschens allt mer komplexa digitala värdekedja
- Kostnadseffektivisering genom att använda standardiserade lösningar och IT-stöd

Digitalisering skapar tydligt kundvärde och möjliggör helt nya affärer

Transformationen till den nya plattformen har redan effektiviserat administrationen av den befintliga affären. SPP har historisk använt sig av förmedlare för sin distribution. Det innebär att det finns många vunna affärer som måste administreras kostnadseffektivt för god lönsamhet och skapa förmåga att placera tillgångarna på bästa sätt med hänsyn taget till Solvens II.

Med den nya plattformen ges de allra bästa förutsättningarna att vinna nya upphandlingar och att skap helt nya affärer och samarbeten. Här kommer några exempel:

Gajda – beteendestyrd individuell information om tjänstepension 

VI samband med tjänstepensionsdagen 2017 lanserade SPP roboten Gajda till 4 000 anställda. Gajda är en individanpassad, opartisk chatbot baserad på forskning om hur hjärnan lättast tar till sig pensionsinformation, som togs fram i syfte att hjälpa företaget synliggöra tjänstepensionen som förmån åt alla sina medarbetare och hjälpa dem ta kontroll över viktiga val i sin tjänstepension. I oktober 2018 vann SPP SPVs pris för Guldkanten för bästa pensionsinformation 2018.
Läs mer: Starka inflöden och prisbelönt pensionsrobot för SPP

Pensure – digital förmedlare skapar kundvärde

Pensure är en av de nya typen av förmedlare som handlat upp försäkringsprodukter och erbjuder en helt digitaliserad process. Pensures affärsmodel ger små och medelstora företag tillgång till upphandlade priser på tjänstepensioner – till priser så låga att de tidigare endast varit förbehållna storföretagens stora pensionspremier. Istället för försäkringsavgifter betalar företaget en årlig licensavgift för tillgång till den digitala administrationen via Pensure. ​Fem klick och sedan kan du teckna en prisvärd tjänstepension som placeras i hållbar riktning hos SPP. Helt utan blanketter.
Läs mer: Startup lanserar digitala och hållbara pensionslösningar till mindre företag

Fortnox – utmanar förmedlarna och bygger kundlojalitet

Fortnox som erbjuder molnbaserad bokföringstjänster år 200 000 företagare erbjuder nu sina kunder att teckna en tjänstepension hos SPP. Produkten är unik i sitt slag genom att den skalar bort flera steg från den manuella hanteringen. Genom att anställningsvillkor och löneuppgifter finns i bokföringen kan månadspremierna skapat från rätt underlag. Genom att processen är automatiserad kan SPP erbjuda bra produkter och ett brett utbud av hållbara fonder samtidigt som avgifterna hålls låga.
Läs mer: Fortnox lanserar automatiserad tjänstepension i samarbete med SPP

Hållbart fondsparande – ny plattform håller kostnaderna ner genom automatisering och smarta funktioner för fondportföljer

Under hela 2018 hade SPP Fonder stora nettoinflöden till sitt fondförsäkringssparande. Enkla, prisvärda och hållbara fonder verkar vara ett vinnande koncept som håller i alla börsklimat. Men låga avgifter ger låga intäkter vilket innebär att kostnaderna måste hållas låga och inte drivas av ökade volymer.

Under 2017 ersatte SPP sitt befintliga system för att administrera fondförsäkringar och handel med fondandelar med Inca. Man fick en moderna handelsplattfrom med avveckling av fondordrar och avstämning med alla externa fondförvaltare. På köpet fick man möjligheter att erbjuda dynamiska portföljer och förvaltningstjänster som bygger på algoritmiska handelsregler.

Dessutom vann man projektet det prestigefyllda branschpriset  Årets trofé 2017 som utdelas av Itello.

Framtiden blir vad vi gör den till

Det är otroligt inspirerande att Itello fått SPPs förtroende att genomföra denna förändringsresa tillsammans. Det SPP har lyckats genomföra och genomdriva under ett par år är exceptionellt och värt att uppmärksamma. Vi är övertygade om att det här bara är början på den förflyttning som branschen måste göra mot industri 4.0. Kundfokuserade, anpassningsbara och data-drivna organisationer är en förutsättning för att liv- och pensionsbolagen ska vara fortsatt relevanta och konkurrensmässiga även i framtiden.

Henrik Allert

Head of Digital Channels/Itello


Följ utvecklingen av vad som händer på den svenska och nordiska livförsäkringsmarknaden på Itello Insights:

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]

Trophy of the year 2020 – The nominees are
Trophy of the year 2020 - The nominees are... Through Trophy of the year, Itello highlights innovative customer projects that[...]
Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
  • January 18, 2019