Resultat – Itellos årliga kundundersökning

Varje år genomför Itello en kundundersökning för att ta reda på hur vi uppfattas av våra kunder och för att identifiera områden som vi kan utveckla och förbättra. Våra kunder fick besvara frågor om Itello, våra medarbetare, vår support samt om våra tjänster och leveranser. För varje deltagare skänkte vi dessutom 100 SEK till Barncancerfonden.

Vår årliga kundundersökning visar att våra kunder överlag är mycket nöjda. Det generella resultatet är stabilt positivt. Itello är en väldigt kundnära organisation och vi strävar alltid efter att hålla en tät dialog med våra kunder. Jag tror att den grunden ger en trygghet som är viktig när man bedömer sin samarbetspartner.

Mats Lillienberg VD/Itello

Resultatet är fortsatt högt även i år och vi gläds mycket över att allt fler väljer att rekommendera Itello till sina nätverk. Vidare får våra medarbetare fortsatt höga betyg, främst vad gäller engagemang och professionalism. Ett förbättringsområde som vi tog till oss från förra årets kundundersökning var att vi skulle bli mer proaktiva, och det arbetet ska vi fortsätta med även under 2020.

Tack vare det höga deltagandet kunde vi i år skänka 11 100 SEK till Barncancerfonden

Tack till alla som deltog!

Trophy of the year 2020 – The nominees are

Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security

Cloud financial services – risk or opportunity?

  • April 17, 2020