SPP's 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core

2015 påbörjade SPP sin stora automatiserings- och digitaliseringsresa med att ersätta en fragmenterad IT-plattform med flertalet äldre och oflexibla  IT-system med Inca. Under våren 2019 genomfördes den 8:e migreringen, vilket var den hittills största flytten av försäkringsbestånd till Inca. Totalt rörde det sig om 235 000 ITP-försäkringar som flyttades, vilket betyder att 57 % av SPPs försäkringar nu finns i Inca och detta betecknas som en milstolpe i transformationsprojektet Future Core. 

Genom migrering av existerande försäkringar till en gemensam modern IT-plattform får SPP tillgång till flera integrationer och automatiserade processer, samt de allra bästa förutsättningarna för att bygga framtidens affärer.

Utmaningen med ITP-migreringen är det månadsvisa rapporteringskravet till Collectum som kräver en hög datakvalitet och koordination mellan system för att validering och det slutgiltiga resultatet skall bli korrekt. Teamen från SPP och Itello har, tack vare gedigen kompetens och lösningsorienterat agerande, lyckats ro denna migrering i mål på ett lyckosamt sätt. Future Core beräknas pågå till 2020 och tillsammans med SPP skapar Itello en kostnadseffektiv administration, samt en anpassningsförmåga och flexibilitet som gör SPP rustat att framgångsrikt stötta såväl dagens som framtida affärer.

Den "enkla" delen av ett plattformsbyte är att sätta upp nya system och processer. Komplexiteten ligger i att migrera och stänga ner system så att vi kan nå kostnadseffektivitet, men framförallt en väsentlig förenkling av hela vår operationella plattform.  Vi har valt att enbart driva vår dgitaliseringsagenda enbart på ny plattform och därför är det oerhört viktigt att i snabb takt flytta över kunderna så att de kan ta del av nya tjänster.

Kristin Lindmark,
CIO, SPP Launch of the Nordic Insurtech Report
As a result of Stockholm Fintech Week the Nordic Insurtech Report is released today. Co-authored by Itello's Head of digital solutions, Henrik Allert.
Itello erkänd av Gartners Magic Quadrant
Itello är stolt över att vara en av de elva leverantörerna som är erkända i rapporten och den enda leverantören med huvudkontor i Norden.
Itello har utnämnts till Mästargasell 2019
Självklart är vi ärade och tacksamma för den fantastiska utmärkelsen som är ett tecken på att vi springer åt rätt håll och bibehåller en hög tillväxttakt.
  • July 4, 2019