Två meriterade försäkringsprofiler kompletterar Itellos styrelse

Itello förstärker styrelsen med två meriterade ledamöter, Malin Björkmo och Anette Norberg. De båda nya styrelseledamöterna har gedigna erfarenheter från olika roller inom försäkringsbranschen och djup förståelse om de utmaningar och möjligheter som branschen står inför.

Itello är ett väletablerat mjukvarubolag med ett tydligt fokus på att effektivisera administrationen genom automatisering och digitalisering för försäkringsbranschens alla aktörer.

Jag är väldigt glad över att vi rekryterat två väldigt meriterade personer inom Itellos specifika verksamhetsområde. Vi förstärker styrelsen med lång erfarenhet och djup kompetens från pensions- och livförsäkringsbranschen samt kring de regelverk som påverkar branschens aktörer, säger Peter Larsson, styrelseordförande i Itello.

”Det här är två kanonvärvningar. Nu stärker vi styrelseteamet ytterligare med djup branschkunskap och kunskap om hur finansiella regelverk påverkar våra produkter och branschen. Detta för att kunna ta nästa steg och fortsätta vara en stark partner till försäkringsbranschens aktörer”

Mats Lillienberg VD/Itello

Regelverksefterlevnad ställer större krav på försäkringsbranschens aktörer

Det senaste decenniet har vi sett hur allt fler regelverk påverkar finansbranschen. Itello har valt ett unikt sätt att erbjuda kunderna att kontinuerligt stödja nya regelverk. Det har Gartner uppmärksammat i sin senaste Magic Quadrant analys över Europeiska PAS-leverantörer. Våra kunder får det enklare att följa och utnyttja möjligheterna med de nya regelverken. IORP2 är ett av de senaste regelverken som skapar debatt i branschen.

Malin Björkmo har lång erfarenhet från arbete med företagsstyrning, kapitalförvaltning samt införande och tillämpning av finansiella regelverk. Hon arbetar idag som rådgivare med fokus på försäkringsbranschen och var tidigare bl.a. ansvarig för området försäkring hos Finansinspektionen, kapitalförvaltningschef på Skandia Liv och VD för Storebrand Livs svenska filial. Malin Björkmo har idag ett flertal styrelseuppdrag i finanssektorn.

Nya produkt- och kunderbjudanden skapar nya affärsmodeller för försäkringsbranschen

Vi ser allt fler aktörer som paketerar erbjudanden med sparande, försäkring och hälsa. Det skapar nya affärsmodeller med krav på styrning, uppföljning, en rikare digital kunddialog samt effektiva utbetalningslösningar. Allt fler aktörer funderar på att byta sina systemstöd för premie- och förmånsbestämda pensioner samt personrisk till en modern och standardiserad IT-plattform. Detta för att snabbt kunna ta fram nya affärserbjudanden och garantera en säker och effektiv administration. Idag finns över 11,7 miljoner försäkringsavtal med ett värde på över 750 miljarder SEK i Inca.

Anette Norberg har 30 års erfarenhet från försäkringsbranschen i ledande befattningar som chefaktuarie, styrelseledamot och produktchef. Hon har en unik erfarenhet av förmåns- och premiebestämda pensioner från ett brett spektrum av bolag i branschen.

Förutom de nya ledamöterna består Itellos styrelse av styrelseordförande Peter Larsson samt ledamöterna Thomas Bill, Gustav Lagercrantz, Hans von Knorring och Johan Berg.

Läs mer om Itellos styrelse och ledning

För mer information, kontakta Styrelseordförande Peter Larsson 08 20 05 56 eller vår VD Mats Lillienberg 08 4109 4000.
Läs mer om Monterro. Klicka här!


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • November 29, 2018