• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Om Itello

Slider

Itello är ett svenskt insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Vi drivs av kontinuerlig tillväxt och har fortsatta expansionsambitioner.

Itello erbjuder produkter och lösningar som alltid är långsiktigt hållbara med syfte att automatisera och digitalisera olika verksamhetsprocesser samt möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra kunder.

Itello förstår branschens nuvarande utmaningar och blickar ständigt framåt för att säkra att trender, möjligheter och krav, inom både branschen och IT, kommer våra kunder tidigt till godo.

Itello erbjuder produkter och tjänster som förenar bred verksamhetskunskap med djup IT-kompetens. Erfarenheten visar att den kombinationen behövs för att ge den allra bästa vägledningen till våra kunder.

Itello är ett värderingsstyrt företag, vilket innebär att vår organisation och vårt arbete genomsyras av våra gemensamma värderingar och principer i allt vi gör.

Itello är en arbetsplats där de mest lämpade personerna vill arbeta. Arbetssättet präglas av våra värderingar samt av arbetsglädje, nyfikenhet och en stark pionjäranda!

Framtiden blir vad vi gör den till.

Findig 2020 summary
Findig 2020 summary Now in its seventh year, Findig 2020 gathered leading technology companies and key people from the finance[...]
Summary of Core to the cloud – the digital transformation of the Life & Pension industry
Summary: Core to the cloud - the digital transformation of the Life & Pension industry It was a fully booked[...]
Meet Itello at Findig 2020, September 15, online at myonvent.com
​Meet Itello at Findig 2020, September 15, online at myonvent.comFindig 2020 is coming to you and Itello will be there, online at[...]