Om Itello

Två meriterade försäkringsprofiler kompletterar Itellos styrelse
Två meriterade försäkringsprofiler kompletterar Itellos styrelseItello förstärker styrelsen med två meriterade ledamöter, Malin Björkmo och Anette Norberg. De båda nya[...]
Inca 18.3 – Alive
Inca 18.3 - Alive170 000 svenska lever utomlands som pensionärer i 171 länder.  Det skapar problem för de försäkringsbolag som[...]
SvD Insurance Summit 2018 – här är sammanfattningen
SvD Insurance Summit 2018 - här är sammanfattningen Framtidens svenska pensions- och försäkringsmarknad kommer behöva ökat sitt förtroende, samverka med[...]

Itello är ett svenskt fintechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Vi drivs av kontinuerlig tillväxt och har fortsatta expansionsambitioner.

Itello erbjuder produkter och lösningar som alltid är långsiktigt hållbara med syfte att automatisera och digitalisera olika verksamhetsprocesser samt möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra kunder.

Itello förstår branschens nuvarande utmaningar och blickar ständigt framåt för att säkra att trender, möjligheter och krav, inom både branschen och IT, kommer våra kunder tidigt till godo.

Itello erbjuder produkter och tjänster som förenar bred verksamhetskunskap med djup IT-kompetens. Erfarenheten visar att den kombinationen behövs för att ge den allra bästa vägledningen till våra kunder.

Itello är ett värderingsstyrt företag, vilket innebär att vår organisation och vårt arbete genomsyras av våra gemensamma värderingar och principer i allt vi gör.

Itello är en arbetsplats där de mest lämpade personerna vill arbeta. Arbetssättet präglas av våra värderingar samt av arbetsglädje, nyfikenhet och en stark pionjäranda!

Framtiden blir vad vi gör den till.