Itello utnämnd till Gasell av Dagens Industri

Itellos tillväxt var 169 procent t.o.m. verksamhetsåret 2007/2008 som är det sista året i den fyraårsperiod som nu redovisas. Det ger Itello en placering som 178:e av 380 företag som lyckades att minst dubblera omsättningen över mätperioden.

– Ökningen de senaste åren kommer främst från befintliga kunder, vilket vi tolkar som att de har förtroende för vår produkt Inca och de tjänster som vi levererar, säger Jan Hedestam, sälj och marknadsansvarig på Itello. Tillväxt är i sig inte ett mål för Itello utan ett resultat av ett långsiktigt arbete tillsamman med våra kunder för att effektivisera administrationen inom pensions-, försäkrings och fondområdet.

Itello fortsätter att gå bra och verksamhetsåret 2008/2009 ökade Itello omsättningen till 83,5 miljoner SEK. Detta sker under ett år då finansbranschen drabbats hårt av Leeman Brothers kollaps och efterföljande osäkerhet på kreditmarknaden. Det innebär att Itello uppfyller kriterierna för att bli Gasell även 2010.

Gasell-kraven som ska uppfyllas varje år är:

  • har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
  • har en omsättning som överstiger 10 Mkr.
  • har minst tio anställda
  • har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
  • har under samma period minst fördubblat sin omsättning.
  • har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • har sunda finanser.

 

  • December 7, 2009