Brummer Life väljer Itello som it-systemleverantör


Brummer Life och Itello har ingått ett avtal som gäller leverans och införande av Itellos standardsystem Inca. Samarbetet ska säkerställa en effektiv administrativ plattform som stödjer Brummer Lifes ambition att fokusera på pensionsupphandlingar genom att erbjuda god riskjusterad avkastning. Brummer Life har idag drygt 2 000 kunder och cirka 2 miljarder i förvaltat försäkringskapital i en white label-affär med Folksam.

– Vi är mycket nöjda med att Brummer Life valt Itello som leverantör, säger Jan Hedestam, ansvarig för marknadsföring och försäljning på Itello. Både vi på Itello och Brummer Life är utmanare till etablerade aktörer och specialister inom våra respektive områden, med målet att erbjuda det bästa för våra kunder inom långsiktigt sparande.

Brummer Life kommer att gå i produktion under våren 2011 i samband med att de får sin konsession. Det sker genom en beståndsöverlåtelse och flytt av det kapital som idag finns i Folksam Fondförsäkring till det nystartade bolaget. Flytten skapar speciella förutsättningar för införandet av den nya administrativa plattformen.

Brummer Life är ytterligare en av Itellos kunder som fokuserar på tjänstepensionsmarknaden. Oavsett om försäkringsbolagen säljer tjänstepension via mäklare, sina bankkontor, egen säljkår eller internetportaler så är det grundläggande för verksamhetens lönsamhet att ha en effektiv distribution och administration.

Brummer Life är även ett bra exempel på den uppbrutna värdekedjan eftersom Bliwa Försäkring kommer att försäkra premiebefrielse, sjukdom och efterlevandepensioner för Brummer Lifes pensionskunder. Brummer Life väljer även att införa Itellos fondtorgslösning i Inca. Under våren 2011 kommer ett tiotal av Brummers egna fonder och ett 40-tal externt förvaltade indexfonder att hanteras i Inca. 

  • November 24, 2010