AMF väljer Itello som IT-systemleverantör

AMF har under en längre tid sökt efter en leverantör som kan möta de nya kraven på flexiblare pensionslösningar och digitalisera kunddialogen. Upphandlingar inom avtalpensionsområdet kommer allt tätare och det är en kontinuerlig prispress. Som största pensionsförvaltare inom avtalsområdet SAF-LO är det viktigt att ge alla 4 miljoner försäkringstagare riktigt låga avgifter.

Itello och AMF har ingått ett avtal avseende leverans och införande av Itellos standardsystem Inca. Avtalet är resultatet av en omfattande upphandling som AMF genomfört med ett flertal leverantörer. Samarbetet skall säkerställa AMF:s uttalade ambition om att även i framtiden kunna erbjuda sina försäkringstagare en av marknadens absolut lägsta avgifter och Itellos ambition att erbjuda aktörerna på sparandemarknaden den drifts- och utvecklingsmässigt effektivaste IT-plattformen.

Inca uppfyller våra högt ställda krav på ett modernt försäkringssystem som ska täcka AMF:s behov för en lång tid framöver och Itello är en partner som har en gedigen kunskap om vårt verksamhetsområde."

Robert Schuman AMF/CIO


- Vi är givetvis väldigt glada över att ha blivit utvalda som leverantör till AMF. Detta är en mycket långsiktig strategisk satsning från AMF och vi har sedan i somras arbetat intensivt tillsammans för att säkerställa en stabil grund för detta samarbete, säger Hans von Knorring, VD Itello.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • March 16, 2010