AMF om fördelarna men Inca i Computer Sweden

AMF gör upp med ett gammaldags synsätt i pensionsbranschen. Affärsstödschefen Camilla Larsson vill skrota egenutvecklade system och bygga branschgemensamma processer.

Camilla Larsson, chef för affärs- och verksamhetsstödet på AMF Pension, berättar i Computer Sweden (15 mars 2011) om satsningen på och fördelarna med Itellos affärssystem Inca och branschgemensamma processer. Hon menar att hela pensionsbranschen måste göra upp med gamla arbetsmetoder, begrava de gamla egenutvecklade systemen och satsa på standardsystem. Camilla poängterar vikten av att köpa in sig på andras erfarenheter och dela utvecklingskostnaderna.

"Problemet är att många utgår från att vi är speciella och måste ha ett helt eget system. Men för att få skalfördelar måste vi satsa på en gemensam plattform"

Camilla Larsson AMF/CEO


Med Inca som affärssystem ökar AMFs möjligheter att på ett billigare och säkrare sätt utveckla nya erbjudanden inom traditionell försäkring. Vill du veta mer om AMFs strategi att använda sig av modern teknik och standardsystemet Inca, läs hela artikeln i Computer Sweden.

AMF och Itello förlänger sitt strategiska samarbete
AMF och Itello förlänger sitt strategiska samarbeteDe senaste sju åren har Itello och AMF samarbetat för att sänka kostnaderna för[...]
“Så ska Sidenmark sänka spararnas avgifter med 40 procent”
I serien "Profilen" i tidningen Risk & Försäkring har turen kommit till AMFs vd Johan Sidenmark. Artikeln tar upp hur AMF[...]
AMF väljer Itello som IT-systemleverantör
AMF väljer Itello som IT-systemleverantör AMF har under en längre tid sökt efter en leverantör som kan möta de nya[...]

Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschen
Digitaliseringen tar fart även inom livförsäkringsbranschenÄven i år har vi lusläst bolagens årsredovisningar på jakt efter hur många gånger de[...]