Inca 12.3 - The Payoff

Både de utbetalade beloppen och antal utbetalningar ökar för försäkringsbolagen. Många bolag har dessutom flera olika system som sköter utbetalningar. Det blir rörigt för kunden och kostsamt för försäkringsbolagen. Med vår senaste release av Inca förenklar vi för kunden och skapar ordning och reda på ekonomiavdelningen - The Payoff.

Utbetalningsmotorn effektiviserar alla pensionsutbetalningar, skapar ordning och reda

I takt med att allt fler pensionärer får sin pension baserat på de många upphandlingarna inom tjänstepensionsområdet ökar antalet utbetalningar kraftigt. Har man dessutom haft olika arbetsgivare har man kanske flera fribrev hos samma försäkringsbolag. Det här ställer till det för försäkringsbolagen. Ofta gör man utbetalningar från respektive försäkringsavtal och fribrev. Även om man arbetat hos samma arbetsgivare har de olika upphandlingarna lett till att det kanske finns tre-fyra försäkringsavtal som ska utbetalas. Det blir inte bra svårt att förstå för den enskilde försäkringstagaren, det blir dyrt att skicka många utbetalningsinstruktioner och avier. Det blir även många transaktioner att stämma av och onödigt många returer som kräver manuell hantering. Med Utbetalningsmotorn i Inca kan man hantera utbetalningar från flera försäkringar och sammanställa informationen till kunden.

Den tidigare utbetalningshanteringen har gjorts om från grunden. Med nya Utbetalningsmotorn kan vi erbjuda våra kunder effektivare administration av stora volymer av utbetalningar och utbetalningsavtal. Det skapar förutsättningen att hantera alla olika utbetalningar i ett och samma system och på ett helt automatiserat sätt. 

Erik Jacobson
Product Manager/Itello


Inca är i samband med release 12.3 dimensionerad för att hantera 600 000 utbetalningar varje månad. Mycket arbete har därför lagts på att förbättra prestandan för utbetalningar i Inca, för att kunna automatisera de flöden som skapas i samband med utbetalningar. Processer och system runtomkring utbetalningen har uppgraderats för att kunna hantera större volymer och informationsmängder. Även specialfall som returer, återkrav, omräkningar och backningar, som våra kunder tidigare behövt hantera manuellt utanför systemet, går nu att enkelt sköta i den nya Utbetalningsmotorn i Inca.

Ett annat stort utvecklingsområde i Inca 12.3 har varit regelverket för hanteringen av personnummer i Inca.

Utökad funktionalitet för personnummer gör Inca till en master för personinformation

Valcentralerna använder ofta fiktiva personnummer. Ibland återanvänds samma personnummer. Nu kan våra kunder på ett korrekt sätt hantera och ändra personnummer även för fiktiva personnummer via valcentraler med spårbarhet i personnummerhanteringen. Detta är ett stort steg mot att göra Inca till en master för personinformation.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • November 28, 2012