BLI – integrationslösningen som kvalitetssäkrar information

 

Några av våra kunder har nu gått i produktion med BLI – Business Logic Integrator. En helt ny produkt som våra kunder kan bygga integrationskomponenter på.

Vi har sett att våra kunder har ett ökat behov av att koppla upp sig elektroniskt för att stötta den sk digitalisering inom branschen. Det kan var att kunna koppla upp sig elektroniskt och via fil anmäla en anställning i en plan hos ett företag och därmed teckna en försäkring, kunna ändra en lön eller avsluta en anställning. I och med detta uppstår en möjlighet att standardisera gränssnitten mellan alla inblandade.

Bakgrunden till BLI är alltså det behov vi sett hos försäkringsbolagen att kunna ansluta sig till vad vi kallar ”icke institutionella parter”. Vi syftar då på aktörer på marknaden som inte ligger direkt inom försäkringsbolagets egen verksamhet (t.ex. mäklarföretag), men som ändå på något sätt har behov av att utbyta information med försäkringsbolaget. Motsatsen till denna typ av aktörer är av mer institutionell karaktär, som t.ex. Skatteverket, betalningsförmedlare (BGC) och försäkringsbolagets interna system. De kan redan idag integrera mot Inca direkt genom något av Incas integrationsstöd.

Tack vare BLI kan nu kunderna säkerställa att integrationen med icke institutionella parter blir betydligt mer kontrollerad och att informationen som kommer in i Inca är kvalitetssäkrad. BLI skapar flexibilitet för våra kunder eftersom plattformen inte är knuten till releaser av Inca, vilket leder till kortare time to market. På så sätt ger det våra kunder möjligheter att snabbare kunna reagera på händelser på marknaden, som exempelvis nya upphandlingar mot en mäklare.

Med BLI kan de försäkringsbolag som redan idag administrerar sina avtal i Inca använda samma gränssnitt och systemlösning mot en och samma externa part. Det leder till enklare underhåll och delade kostnader.

Vi ser även en möjlighet att “icke institutionella parter” – mäklare som erbjuder fondallokeringstjänster till sina kunder, antingen som fond-i-fond lösningar eller som rena allokeringstjänster. Vi är övertygade att inom ett par år kommer BLI att vara ett etablerat sätt att lägga fondordrar till de aktörer som har Inca. Enkelt, säkert och med fullspårbarhet.