Inca 12.1 - Fokus på Solvens 2

Solvens 2 är en av de större regelverksförändringarna som försäkringsbranschen står inför. I årets första release säkerställer vi att data kan hämtas ur Inca på ett generellt och transparent sätt. 

Solves 2 ställer krav på försäkringbolagen och deras system

Under vecka 24 kommer alla våra kunder att vara i produktion med release 12.1 av Inca. Det är en av två större planerade releaser under 2012. I releasen har vi säkrat att data i Inca är transparent och håller rätt status i processen. Detta är viktigt för våra kunder i deras arbete med att möta kraven i Solvens 2. De kan redan nu börja skapa rapporter baserat på data i Inca.

Effektivisering av utbetalningar skapar ordning och reda

Inca 12.3 är den andra stora planerade releasen av Inca 2012. Den fokuserar på Utbetalningsmotorn. I takt med att antalet utbetalningar i Inca ökar, så ökar också kravet på en robust utbetalningsmotor. Många aktörer har idag flera system för att hantera utbetalningar, med utbetalningsmotorn kan vi nu erbjuda kunder att ha Inca som det enda system för utbetalningar. Det förenklar administrationen och reducerar systemkostnaderna. Utmaningar som i många fall kräver manuella resurser kommer nu att kunna hanteras automatiskt.


Regulatoriska krav på branschens molnlösningar
Regulatoriska krav hett ämne på Morning Insights​Över 100 personer hade samlats till höstens Itello Morning Insights. Microsoft i egenskap av[...]
Fem regelverk som skapar utrymme för innovation
Fem regelverk som skapar utrymme för innovation  På frukostseminariet Morning Insights presenterade Dr Åke Freij sin syn på hur livförsäkringsbranschen[...]
  • June 11, 2012