Folksam och Itello inleder ett samarbete

Individuella tjänstepensioner är ett prioriterat område för Folksam och målsättningen är att stärka marknadspositionen de kommande åren. Att kunna erbjuda slutkunderna attraktiva och långsiktiga tjänstepensionsprodukter är en förutsättning för att kunna nå de uppsatta tillväxtmålen.

– Genom avtalet med Itello och tillgången till deras system för administration av individuella tjänstepensioner kan vi fortsätta vässa Folksam för framtiden. Vi kan nu fortsätta utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden på ett kostnadseffektivt sätt, säger Johan Wagman, marknadsdirektör på Folksam.

– Att få förtroendet från ytterligare en kund är stort för oss. Det motiverar våra medarbetare i arbetet med att göra Inca till en allt bättre produkt och att leverera tjänster som möter kundernas förväntningar, säger Hans von Knorring, VD för Itello. Vi blev valda efter en noggrann utvärderingsprocess. Det ser vi som en bekräftelse på att allt fler aktörer ser fördelarna med att ansluta sig till Inca som standardsystem.

– Det innebär ett stort förtroende att ansvara för IT-stödet för ytterligare en tjänstepensionsaffär. Vi arbetar inte bara med kunder vid införande av systemet Inca utan vi ser vår kundrelation som ett partnerskap där vi gemensamt kommer fram till hur vi bäst kan stödja utvecklingen av Folksams erbjudande långsiktigt, avslutar Hans von Knorring.

  • October 1, 2013