Branschstandard underlättar rapporteringen av FATCA

Finansdepartementet skickade i mitten av februari ett underlag till US Treasury Department om hur Sverige har för avsikt att rapportera de sökta kontrolluppgifterna för att motverka amerikansk skatteflykt inom ramarna för regelverket FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act. 

Branschstandard underlättar rapporteringen

Om ett avtal kommer till stånd så kommer informationsöverföringen att ske via Skatteverket. Det innebär att vi i Sverige ansluter oss till den praxis och branschstandard som etablerats kring vem som rapporterar till amerikanska skatteverket. 

Niclas Nobrant, produktspecialst på Itello, förklarar:

Branschstandard kommer att underlätta för alla aktörer, inte bara de som är rapporteringsskyldiga utan även för oss som utvecklar effektiva IT-lösningar för att ta fram underlag till Skatteverket, Skatteetaten i Norge och Skat i Danmark. 

Återanvändning av kunskap förenklar utvecklingsarbetet

Vi på Itello har valt att ansluta vår lösning till branschstandarden – rapportering av FATCA via respektive lands skattemyndighet. Vi har vårt ansvar men i ett långsiktigt partnerskap med våra kunder måste även de ta sitt ansvar. Självklart är våra kunders produkter olika, men de är konfigurerade med samma komponentbaserade tänk. De senaste tio åren har Itello rapporterat underlag för kontrolluppgifter till Skatteverket  för våra livförsäkringskunder. Erfarenheterna från rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket innebär att vi kommer att kunna återanvända tidigare kunskaper för att lösa den här typen av problemställningar. Eftersom alla kunder har samma version och datamodell i Inca underlättar det att ta fram en generisk lösning för rapporteringen. 

  • March 28, 2013