• Swedish
  • English
  • Norwegian Bokmål

Äntligen alla försäkringar i samma system!

"Flytten från det gamla systemet NYFS till Inca innebär att Swedbank Försäkring får en rad fördelar. "Nu har vi en modern Windowsmiljö för alla försäkringar. Det gamla systemet på en gammal och omodern server som riskerade att orsaka prestandaproblem och driftsstörningar. Ökad driftssäkert är en av de viktiga aktiviteterna i affärsplanen" säger Kristine Nordin, projektledare på Swedbank Försäkring.

"Dessutom blir försäkringarna i och med flytten enklare att hantera för både rådgivare, kunder och våra medarbetare på Administration. Nu när alla handläggare arbetar i samma system kan vi fördela arbetsuppgifter mycket lättare. Inca ger oss en rad andra fördelar för att det är en mer modern och stabilt försäkringssystem. Färre integrationer minskar komplexiteten och sänker kostnader. Integrationer till internetbanken och bankkontorssystemet blir till exempel samma för alla försäkringsprodukter. Behovet av omfattande systemtester minskar också", fortsätter Kristine Nordin.

Effektivt samarbete på alla håll

Duktiga och entusiastiska projektdeltagare och ett effektivt samarbete mellan Swedbank Försäkring, Swedbank Group IT och Itello är nyckeln till den framgångsrika flytten menar Kristine Nordin. - Alla har arbetat väldigt hårt på kort tid. Det är kul att se vilka resultat vi kan åstadkomma när vi jobbar tillsammans.

En lång resa

"Redan under senhösten 2011 startade avvecklingsprojektet av det gamla systemet. Av ekonomiska skäl pausades det, för att återupptas hösten 2012. I vår har arbetet intensifierats i takt med att vi närmat oss juni. Trots att NYFS är tömt på försäkringar, kommer det att vara öppet ytterligare några månader. Det beror på att eventuella kundärenden som kommer nu i skaven ska kunna hanteras. Det är en lärdom vi tagit med oss från vår förra migrering av system till Inca 2010. Då vi flyttade 1 350 000 fondförsäkringar gradvis från SFF till Inca med båda system i produktion. Det var viktigt att kunderna skulle kunna göra fondbyten oavsett i vilket system fondandelarna var registrerade i och det gjorde att vi valde en gradvis migrering den gången." Förklarar Johan Modig projektledare för Itello för båda migreringarna på Swedbank Försäkring.

"Det är lätt att se alla de fördelar som följer med att endast ha ett system för all administration av sina försäkringar. Många av fördelarna som effektivare administration och lägre förvaltnings- och driftkostnader inträffar dessutom omedelbart när väl produktionssättningen av den migrerade försäkringsstocken är gjord. Det gäller att finna ett bra verksamhetsmässigt läge i tiden för att genomföra ett migreringsprojekt. Såväl avgivande som mottagande system är i produktion vilket ställer höga krav på riskhantering. De olika systemen ser olika ut i teknik, begrepp och datainnehåll. Nyckelkompetens för systemen är avgörande för framgång. Kort sagt är migreringsprojekt komplexa och resurskrävande. Det är därför extra roligt att se att Swedbank Försäkring ännu en gång lyckats vara framgångsrika på alla plan i denna produktionssättning" säger Johan Modig.

Life after covid-19
Life after covid-19 Itello Pulse Survey Who hasn’t asked at this point, “How will the covid-19 pandemic affect me and[...]
Nordnet partners with Itello to address new market emerging from Norway’s EPK pension reform
Nordnet har valgt Itello som partner for innføringen av Egen Pensjonskonto (EPK) i Norge  Itello leverer systemfunksjonalitet for EPK som[...]
Highest credit rating AAA
Open insurance – not if, but when The move towards openness and data sharing seems to be a trend that[...]
  • June 20, 2013