Inca 14.3 - No room for Error

Ökade premievolymer, större fondutbud, allt fler fondköp och inlösen skapar en kaskad av transaktioner på bankkonton, bank- och postgiron. Allt måste stämmas av mot transaktionerna i huvudboken - no room for error. Nu inför vi automatisk likvidprickning som ger ökad kontroll och minskar administrationen.

Automatisk likvidprickning ger ökad kontroll och minskar administrationen

I 14.3 införs likvidprickning, som innebär att Inca blir helt och hållet avstämningsbart mot försäkringsbolagets bankkonton. Avstämningen sker helt automatiskt, och ger en bokföring som blir korrekt i förhållande till bolagets olika bankkonton. Detta innebär en snabbare bokslutsprocess, enklare avstämning, minskad internadministration och ökad kontroll.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

​Kundkompensationer

Inca har också infört ny funktionalitet för att tydliggöra kundkompensationer, både i de fall då försäkringsbolaget ska kompensera kunden och då en extern part ska stå för kompensationen. Detta innebär enklare handläggning och bättre transparens i kundkommunikationen.

Värdehantering

Inom Incas värdehantering levereras i 14.3 ett paket, som bl.a. innehåller fondutbudsobjekt. Det är ett nytt koncept för att enkelt kunna paketera, administrera och förvalta fondutbud och som kan användas för olika affärserbjudanden, kundkategorier eller andra upplägg. Med fondutbudsobjektet öppnar Incas datamodell upp för möjligheter att koppla fondutbud mot olika affärsobjekt i Inca. I 14.3 införs möjlighet att koppla utbud på upphandlingar, pensionsplaner eller enskilda försäkringar.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • November 15, 2014