Inca 14.3 - No room for Error

Ökade premievolymer, större fondutbud, allt fler fondköp och inlösen skapar en kaskad av transaktioner på bankkonton, bank- och postgiron. Allt måste stämmas av mot transaktionerna i huvudboken - no room for error. Nu inför vi automatisk likvidprickning som ger ökad kontroll och minskar administrationen.

Automatisk likvidprickning ger ökad kontroll och minskar administrationen

I 14.3 införs likvidprickning, som innebär att Inca blir helt och hållet avstämningsbart mot försäkringsbolagets bankkonton. Avstämningen sker helt automatiskt, och ger en bokföring som blir korrekt i förhållande till bolagets olika bankkonton. Detta innebär en snabbare bokslutsprocess, enklare avstämning, minskad internadministration och ökad kontroll.

Kundnöjdheten tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna
Kundnöjdheten 2017 tillbaka för livbolagen men minskar för förmedlarna Kundnöjdhet för vissa av livbolagen är tillbaka 2017 till de nivåer[...]
Flyttmarknaden – andelen flyttar minskar – regeringen styr upp
Flyttmarknaden – andelen flyttar minskar – regeringen styr upp Flyttmarknaden minskar och utgör 12 procent av de inbetalade premierna på[...]
Kundnöjdheten divergerar bland försäkringbolagens kunder
Kundnöjdheten divergerar bland försäkringbolagens kunder Tyvärr minskar kundnöjdheten och branschen hamnar på samma låga siffror som 2009. På sikt är[...]

​Kundkompensationer

Inca har också infört ny funktionalitet för att tydliggöra kundkompensationer, både i de fall då försäkringsbolaget ska kompensera kunden och då en extern part ska stå för kompensationen. Detta innebär enklare handläggning och bättre transparens i kundkommunikationen.

Värdehantering

Inom Incas värdehantering levereras i 14.3 ett paket, som bl.a. innehåller fondutbudsobjekt. Det är ett nytt koncept för att enkelt kunna paketera, administrera och förvalta fondutbud och som kan användas för olika affärserbjudanden, kundkategorier eller andra upplägg. Med fondutbudsobjektet öppnar Incas datamodell upp för möjligheter att koppla fondutbud mot olika affärsobjekt i Inca. I 14.3 införs möjlighet att koppla utbud på upphandlingar, pensionsplaner eller enskilda försäkringar.

Bankernas fonder står inför en make-over
Bankernas fonder står inför en make-overSVT har undersökt hur de svenska bankerna har lyckats med förvaltningen av sina egna fonder.[...]
Kan man få pensionsspararna att göra medvetna val?
Det långsiktiga sparandet Sheena Iyengar ger i ett TED-talk en rad insikter om hur vi fattar beslut när vi har[...]

Finland har också undertecknat FATCA-fördraget
Det långsiktiga sparandet Den 1:a juli började FATCA att gälla. Men Sverige och USA har än så länge inget avtal[...]
Följer du utvecklingen av rapporteringen av FATCA?
Det långsiktiga sparandet Finansdepartementet skickade i mitten av februari ett underlag till US Treasury Department om hur Sverige har för[...]
Kundernas beteende ändras på nolltid – även vid köp av finansiella tjänster
Det långsiktiga sparandet Google UK's Head of Financial Services, Ian Morgan, utforskade den digitala rollen vid distribution av finansiella tjänster[...]