Itello visar fortsatt framgång

Årsredogörelse 2013/2014

 Hans von Knorring, VD för Itello, berättar:

– Omsättning på 160 miljoner kronor, ett resultat efter finansiella poster på 23,5 miljoner kronor samt fortsatt hög soliditet. Det är jag som VD mycket nöjd med.

 

Omsättningen för verksamhetsåret är oförändrad jämfört med föregående år 160 (162) MSEK.

Soliditet är fortsatt mycket god 56 (53) procent.

Kassalikviditeten ökade ytterligare 14 procentenheter till 230 (216) procent.

Rörelseresultatet efter finansiella poster ökade med 20,5 procent till 23,5 (19,5) MSEK.

Antalet medarbetare ökade under verksamhetsåret med 8 procent till 127 (118).

Hur ser framtiden ut?

-Försäkrings- och pensionsbranschen kommer att gå mot ökad standardisering. Vi ska fortsätta med vår vision om att utveckla ett system som är långsiktigt hållbart.

Vi har givetvis utvecklingsområden för att ytterligare effektivisera våra kunders administration t ex inom personriskförsäkring. 

Det återstår del jobb kring ytterligare standardisering av kommunikationen i branschen där Itello kan ta en aktiv roll. Detta kan vi göra tack vare vår ställning som marknadsledande leverantör. Avslutar Hans von Knorring.

  • December 21, 2014