AMF förenklar för pensionssparare

AMF har beslutat att radikalt förenkla för sina försäkringstagare. Det gäller främst inom SAF-LO där AMF har varit ickevalsalternativet sedan 1999 och en av de största bolagen inom.

I en artikel i SvD skriver att AMF har beslutat att radikalt förenkla för sina försäkringstagare. Det gäller främst inom SAF-LO där AMF har varit ickevalsalternativet sedan 1999 och en av de största bolagen inom avtalsområdet. Eftersom parterna förhandlat om villkoren innebär det att många har flera försäkringar och även avgiftsuttag per försäkring. Genom att slå ihop försäkringarna kommer avgiftsuttaget ett minska med 30-40 procent enligt artikeln. Gamla försäkringar kommer att omfattas nuvandande avtalsvillkor. En annan nyhet är att det kommer att avtalen om fattas av flytträtt och att det kommer att gå att göra partiella uttag.

Läs hela artikeln från SvD.

  • February 11, 2014