Högsta kreditvärdighet AAA för femte året i rad för Itello.

Den 10 februari 2014 fick Itello AAA i kreditvärdighet enligt Bisnodes kreditvärderingssystem. Endast 2,3 procent av Sveriges 421 524 aktiebolag som har fått AAA i fem eller fler år, så vi är stolta över vårt resultat. Under de senaste tio åren har vi dessutom ökat vår omsättning från 30 till 163 miljoner SEK och hunnit med att vara Di Gasell i tre år.

Våra kunders verksamhet är av naturen långsiktig därför är det högst relevant att vår affärsmodell och verksamhet är långsiktiga till sin karaktär. Vår AAA rating ser vi som bevis på att vi är på rätt väg.

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (kreditvärdig). 

  • February 14, 2014