Inför SAF-LO – så här arbetar Fora

21 mars arrangerade Itello ett seminarium för våra kunder inför de nya förutsättningarna inom SAF-LO. Förutom en större förståelse för det uppdrag Fora har från uppdragsgivarna, gav Marita Odelius Engström, VD på Fora, oss ökad förståelse för Foras verksamhetsuppdrag utöver att administrera avtalsområdet SAF-LOs pensioner, personrisk och nu även kompletterande föräldraförsäkring. 

Digitalisering och ökad självbetjäning är områden som Fora kommer att fortsätta att prioritera. Många av försäkringstagarna arbetar inom servicebranschen och har ofta mellan 2-5 arbetsgivare under ett och samma år. Det är en av skillnaderna mellan Fora och Collectums kunder. Många micro- och småföretag som har säsongs- och timanställda är en förklaring till att årsfakturering av pensionspremierna passar arbetsgivarna bättre än månadsfakturering som är den gällande principen för tjänstemän anslutna till ITP och som administreras av Collectum. 

På seminariet pratade även Maria Sjöberg, produktägare på Itello för avtalspension om hur vilka anpassningar av Inca vi har genomfört inför det nya SAF-LO avtalet. Eftersom villkoren för partiellt uttag inte är fastställda ännu. (sista dag för överenskommelse är 30/4) kommer den funktionalitet i en senare release av Inca. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat ny funktionalitet som alla licensierade kunder till godo. 

  • March 19, 2014