Inca 14.1 Avtalspension och offerthantering

Denna release har haft fokus på att tillföra utökad funktionalitet på två områden, avtalspension och offerthantering. Den senaste upphandlingen inom SAF-LO innebär att alla som uppfyller kraven som parterna ställer får vara med - sk anslutning. 

Avtalspension

Fler aktörer kan vara med på ett av två stora avtalområden i Sverige SAF-LO. Det omfattar alla provatanställda arbetare. Vid tidigare upphandlingar har enbart de som haft lägst pris blivit valbara. Det har gynnat de största aktörerna och missgynnat de aktörer som har andra affärer med sina kunder - läs banker där kunden har sina kort, lönekonto och bolån. Nu får de alltså var med om de uppfyller kraven.

 Men priserna är pressade och det gäller att få upp volymerna. Det räcker inte med andra ord att vara valbar man måste bli vald också. Anslutningen till SAF-LO innebar nya behov av funktionalitet i Inca, inte minst hantering av flyttavgiften. Befintlig funktionalitet har även förfinats, en förbättrad ärendehantering innebär att handläggningen görs enklare.

Inom KAP-KL är den stora nyheten flytträtten som nu stöds i sin helhet av Inca.

Även stöd för valcentralen Collectums nya gränssnitt har införts.

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Offerthantering

I vår satsning på tjänstepensionsområdet finns from denna release utökad funktionalitet för hantering av offerter, vilket innebär att administrations förenklas. Nu är det möjligt att ge kunder olika alternativa offerter utan att behöva registrera om informationen flera gånger. Det är även enklare att genomföra  eventuella ändringar i en befintlig offert innan den accepteras om en kund önskar detta innan försäkringen tecknas
För att möta kraven på ökad transparens har vi även förbättrat och utökat den information som kan användas för utskrifter både digitalt via Inca Webservices och fysiskt på papper

Förvaltningsbarhet

En del av varje release ägnas åt proaktiv förvaltning i syfte att säkerställa att produkten Inca förblir långsiktigt förvaltningsbar och kan möta de ökade krav på prestanda och hantering som våra kunders växande försäkringsbestånd ställer. I 14.1 har vi bland annat gjort förbättringar inom planpension samt prestandaförbättringar för hantering av stora inbetalningsfiler och integrationslösningen i Inca.

 


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • May 26, 2014