Frukostseminarium med Fullmaktskollen

Den 18 februari höll vi på Itello ett intressant frukostseminarium där Vd:n för Fullmaktskollen.se, Anders Dahlgren, berättade om projektets utveckling och framtid. Därefter följde en livfull frågestund.

Bolaget ägs till 50% av Svensk Försäkring och 50% av SFM där PPM är med och finansierar. Utvecklingen görs i nära samarbete med försäkringsbranschen och förmedlarna. De finns representerade i styrelse och referensgrupp.

Med konsumenten i fokus siktar plattformen på att vara så enkel och transparent som möjligt. Kunden ska kunna signera, återkalla och göra ändringar, ex löptiden, utöver att kunna se dem på ett samlat ställe.

– Så enkelt som möjligt, för så många som möjligt. Inklusive de företag som ska använda systemet, berättar Anders.

Visionen är att samla samtliga fullmakter inom försäkring under samma tak. Utöver de inom försäkring så ska även fullmakter för t ex apotek, information, organisationer samt Skatteverket göras tillgängliga.

En standard för fullmakterna har satts från SFM för de parter som väljer att ansluta sig till tjänsten.

Projektets tidsplan har hittills följts med mål att lansera tjänsten under Q4 2015. Kravspecifikationer för de som är intresserade att ansluta sig ska finnas tillgängliga redan under Q2.

Anders berättade att samtliga större pensionsinstitut har indikerat att de avser att ansluta sig till tjänsten. SFM räknar även med att ett 30-tal mindre och större förmedlare kommer att göra det i ett tidigt skede. Collectum är den enda valcentralen som just nu visat intresse.

Itello kommer att bilda en gemensam grupp med alla kunderna där vi gemensamt hittar kundernas behov för att sedan utveckla det i vårt system Inca. Allt detta i nära samarbete med Fullmaktskollen. 

  • February 20, 2015