SPP och Itello inleder samarbete kring administration av riskförsäkringar

Arbetsgivarna ställer större krav på flexiblare trygghetslösningar för sina medarbetare. Det ökar trycket på att kunna packetera erbjudande från fler försäkrings- och återförsäkringsbolag. För att göra det har SPP valt Itello och våra affärssystem Inca.

Trygghetslösningar blir allt viktigare för arbetsgivarna när de väljer tjänstepensionslösningar

Under våren 2015 genomförde SPP en upphandling kring framtida stöd för administration av riskförsäkringar. En förstudie genomfördes och SPP har nu valt Itello som samarbetspartner och leverantör av standardsystemet Inca för administration av riskförsäkringar. Riskförsäkringarna kommer att administreras via förmedlare samt premiecentraler som Försäkringsgirot och direkt i Inca. Implementationen har redan påbörjats och planeras vara klar senare i höst 2015.

-Vi ser det som ett strategiskt viktigt samarbete för att kunna erbjuda våra kunder attraktiva trygghetslösningar med en enkel och effektiv administration. Ekonomisk trygghet vid sjukdom och olycksfall är ett viktigt komplement för våra kunder i deras totala pensionsförsäkring. Med vårt samarbete med Itello skapar vi nu en ny plattform för våra erbjudanden. Michaela Bruneheim, Chef Försäkring SPP.

-Vi på Itello drivs av att fler nyttjar vårt system Inca. Vi är övertygade om att dett ger en ökad effektivitet på flera plan hos våra kunder. Med en effektivare verksamhet kan våra kunder leverera bättre produkter till deras pensions- och försäkringstagare. Vilket i sin tur ger konkurrensfördelar för våra kunder. Samarbetet med SPP kommer att stärka vårt erbjudande med nya funktioner och effektivisera processer kring personriskområdet. Vi har det system och den kompetens som behövs för ett lyckat projekt, kommenterar Hans von Knorring, VD Itello.


Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]
  • August 25, 2015