Itellos verksamhet nu miljöcertifierad enligt ISO 14001

Idag fick Itello miljöcertifikatet enligt ISO 14001 som visar att vårt miljöarbete sker systematiskt och uppfyller alla krav som ställs på hela vår verksamhet. Det är bra för miljön och för våra kunder och deras kunder.  

Framtiden blir vad vi gör den till - även inom miljöområdet

ISO-certifieringen är ett bevis på att det finns kunskap, resurser, motivation och ambition för att jobba med miljöfrågorna på Itello.

”Våra kunder är Sveriges största försäkrings- och pensionsbolag, under många år har de gått i bräschen för ett ekonomiskt och hållbart samhälle. Det är därför extra roligt att kunna visa dem att vårt miljöarbete nu har certifierats. Det stärker vår position som leverantör i branschen. Framtiden blir vad vi gör den till, säger Mats Lillienberg, VD på Itello.

Våra kunder är Sveriges största försäkrings- och pensionsbolag, under många år har de gått i bräschen för ett ekonomiskt och hållbart samhälle. Det är därför extra roligt att kunna visa dem att vårt miljöarbete nu har certifierats. Det stärker vår position som leverantör i branschen. Framtiden blir vad vi gör den till.

Mats Lillienberg
Itello/VD


Sista steget i certifieringsprocessen togs i oktober då miljörevisorerna besökte vår arbetsplats och kontrollerade vårt miljöledningssystem samt intervjuade personal. Revisorerna var imponerade av vår helhetssyn och engagemanget bland personalen.

Återbruk är barnsligt enkelt

Ett målande exempel på hur vi arbetar med tex återbruk är när vi bytte ut våra vepor på kontoret. En förskola fick dukarna och barnen skapade med fantasi och inlevelse en berättelse om människors lika värde.

Vad innebär miljöcertifiering?

Miljöcertifiering innebär att en verksamhet prövar om dess sätt att arbeta för en bättre miljö uppfyller kraven i ISO 14001, som är fastställda av standardiseringsorganet ISO. Grunden för att kunna nå dit är att man har förverkligat ett miljöledningssystem, Det vill säga ett system för att organisera och leda ett systematiskt miljöarbete.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • December 9, 2016