Inca 16.1 - Move, Merge and Prepare

 Flytt av försäkringar är högt upp på agendan för branschen. Nu tar Inca ett första steg till att automatiskt kunna slå ihop försäkringar i samband med inflytt  - Move, Merge and Prepare.

Årets första release av Inca, 16.1, släpps till våra kunder till månadsskiftet april/maj 2016Releasen är uppdelad i ett antal funktionspaket, men innehåller också i vanlig ordning en rad förbättringar och förvaltningsåtgärder. Dessa beskrivs i den releasespecifikation som följer med leveransen till våra kunder. 

Sammanslagning av försäkringar vid inflytt

Flytt av försäkringar är högt upp på agendan för branschen. Nu tar Inca ett första steg till att automatiskt kunna slå ihop försäkringar i samband med inflytt, under vissa givna förhållanden. Möjligheten finns inom avtalspension och flyttprocesserna för samtliga avtalsområden, d v s ITP, KAP-KL och SAF-LO. Lösningen innebär därmed en mer enhetlig inflyttshantering, för de olika avtalsområdena. För den försäkrade innebär det färre försäkringar och en bättre överblick. Försäkringsgivaren sänker kostnaderna för administration och förvaltning.

I och med detta paket förbereder vi oss även för att kunna hantera kommande aviserade uppluckringar av lagstiftningen på området.

Fakturering och inbetalningsmotorn - delleverans

Vi gör ett större omtag kring fakturering och inbetalning i Inca, med syfte att bl.a.
·   Förbättra avstämningsmöjligheter
·   Förenkla faktureringsprocessen
·   Öka spårbarheten av hur pengar flödar i systemet

Det här är en stor utvecklingsaktivitet som påbörjades i samband med Inca 15.3, hösten 2015, och som kommer att slutlevereras till höstens stora release, 16.3.

I 16.1 sker en delleverans till test, som innehåller stöd för:

 • Makulering av fakturor/kreditfakturort
 • Överskottshantering
 •  Spontaninbetalningart
 •  Inca Web Services

Bruten utbetalningstid

I Inca 16.1 kompletteras dagens funktionalitet för bruten utbetalningstid, d v s möjligheten att hantera delar av år, med motsvarande stöd för återbetalningsskydd, så att:
·   dödsfallsförmånen följer livsfallsförmånens utbetalningstid
·   aktuariella beräkningar av risksumma och arvsvinst anpassas

En stor del av paketet har ägnats åt en översyn av konfigurationsmöjligheterna, där en rad förbättringar har gjorts i syfte att förenkla, öka förståelse och spårbarhet samt minska risken för att göra fel.

Reservbaserad trad – förbättringar

Som ett steg i målsättningen att erbjuda en generell traditionell försäkringsprodukt har en generell formelsamling med bland annat delningstal och framskrivning tagits fram.
Ett antal förvaltningsförbättringar har genomförts, bl.a. avseende retroaktivitet under utbetalning.

Värdehantering – förbättringar

Inom området Värdehantering har ett antal förbättringar införts, såsom:

 •  Konfigurerbar attestmöjlighet vid utfärdande av fondkurser, för såväl maskinell som manuell kursinläsning
 • Möjlighet till beräkning av avgifter vid avslut istället för beställning
 • Förbättringar i stödet för externa depåer, bl.a. med möjlighet att avsluta depåer utan att avsluta försäkringar. Detta innebär en förbättring för försäkringar som erbjuder en kombination av handel med fonder i Inca och med handel i andra typer av värdeinstrument via externa depåer:
  ·  Utökad hantering av försäljningsavtal och fondutbud för ombud
  ·  Förfinade möjligheter för fördelning av fondavgiftsåterbäring
  ·  Förbättringar i det grafiska användargränssnittet

Danmark - Betalning och PAL

Hantering av insättningstak vid inbetalning med kontroller att utrymme finns och att maxtaket inte uppnåtts. Stödet inkluderar även stöd för hantering av tidigare inbetalda premier från avgivande bolag vid flytt.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
 • April 8, 2016