Itello tecknar avtal med SPP för ökad automatisering och digitalisering

Itellos produkter och tjänster ger SPP förutsättningar att stärka sin marknadsposition och förmåga att adressera morgondagens krav och möjligheter. Befintliga försäkringsavtal migreras till den nya plattformen för administration av SPP pensionserbjudanden.

Hållbara pensionslösningar kräver automatisering och digitalisering 

Samarbetet mellan SPP och Itello initierades redan 2015, då i form av ett projekt kring fristående riskförsäkringar. Efter en längre tids utvärdering av olika alternativ och partners har SPP och Itello tecknat ett flerårigt avtal. Avtalet omfattar även att SPP kommer att byta nuvarande system för administration av pensioner och försäkringar och framtidsäkra administrationen med hjälp av Itello.

Den moderna plattformen kommer att ge SPP en rad fördelar för att möta affärskrav som:
- Ökad effektivisering och automatisering i processer och arbetsmoment
- Snabbare ta fram nya erbjudanden och lansera dem på marknaden
- Förbättrad och förenklad intern kontroll och regelefterlevnad
- Ökad flexibilitet i erbjudande och lösningar
- Stärkt förmåga att verka i branschens allt mer komplexa digitala värdekedja
- Reducerade kostnader i och med standardiserade lösningar

SPP har ett brett erbjudande av hållbara pensionslösningar för företag och individer. Det strategiska samarbetet med Itello ger oss en modern och flexibel plattform för sparande och risk. Vi kan erbjuda effektivare administration, mer lätthanterade pensioner och ökad digitala tillgänglighet för våra kunder, säger Monika Rappe, chef för Innovations- & Utvecklingsportföljen i SPP.

Framtiden blir vad vi gör den till

- Försäkringsbranschen är i förändring drivet av digitalisering och automatisering, en kontinuerlig prispress och allt högre krav från myndigheter för ökad transparens och kontroll, säger Per Agelii VD för Itello.
- Itello är väldigt stolta över att nu ha fått SPPs förtroende att som betrodd partner möjliggöra denna förändringsresa tillsammans. Vi har de senaste åren fått allt flera av branschens aktörer att inse fördelarna med branschgemensamma lösningar i ett system. Nu när SPP väljer att utöka samarbetet med Itello, etablerar de en framtidssäkrad IT-plattform som baseras på marknadens mest kompletta, kompetenta och kostnadseffektiva IT-stöd. Det möjliggör för SPP att effektivisera sina administrativa processer och kunna verka effektivare i en allt mer komplex digital värdekedja. Dessutom skapas en flexibilitet och förmåga att anpassa sig till nya marknadsförutsättningar och att snabbt kunna ta nya produkter, tjänster och affärsmodeller till marknaden, avslutar Per Agelii.

SPP’s 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core
SPP's 8:e migrering i transformationsprojektet Future Core2015 påbörjade SPP sin stora automatiserings- och digitaliseringsresa med att ersätta en fragmenterad IT-plattform[...]
Premiär för SPPs helt digitala tjänstepensionserbjudande
Premiär för SPPs helt digitala tjänstepensionserbjudandeSPP lanserar nu Sveriges första heldigitala tjänstepensionserbjudande. "En helt ny IT-plattform och ett batteri av[...]
SPP vinnare av Årets trofé 2017
​Vinnare av Årets trofé 2017​SPPs byte av fondhandelsplattform vann det prestigefyllda priset Årets trofé 2017 från Itello. Med den nya[...]

Om SPP

Vi är en del av norska Storebrand, tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar.

För mer information. Kontakta Monika Rappe, chef för Innovations- & Utvecklingsportföljen i SPP +08 451 72 78

Om Itello

Ett finrechbolag som utvecklar affärssystem och digitala lösningar för effektivare administration av pension, livförsäkring och sparande. Vi uppfattas som marknadsledande på det vi gör av våra kunder. De är Sveriges största livförsäkringsbolag. Med vår breda branschkunskap och kompetens inom systemutveckling bygger vi den nya generationens affärssystem och digitala lösningar för pensions- och försäkringsbranschen. Itello har ca 130 anställda och omsätter ca 175 Mkr. Framtiden blir vad vi gör den till.

För mer information. Kundansvarig Martin Sandén 08 4109 4000


Folksam is live with Allfunds Orderrouting – saves time and increases security
Folksam is live with Allfunds Orderrouting - saves time and increases security Folksam is live with Itello's Allfunds Orderrouting (Allfunds), which means that Folksam's fund orders are[...]
Cloud financial services – risk or opportunity?
Cloud financial services – risk or opportunity? More and more businesses are starting to adopt cloud computing as a significant[...]
A successful 2020 and off to a good 2021
A successful 2020 and off to a good 2021 A word from our CEO: Looking back, with the uncertain impact[...]
  • June 27, 2016