AMF och Itello förlänger sitt strategiska samarbete

De senaste sju åren har Itello och AMF samarbetat för att sänka kostnaderna för administration av kollektivavtalade pensioner administrerade av valcentraler. Nu förlänger vi samarbetet ytterligare fem år. 

 AMF och Itello har sedan 2010 haft ett strategiskt samarbete kring moderniseringen av AMFs verksamhetsstöd för administration av försäkringsavtal för runt 4 miljoner kunder. Under slutet av 2016 har ett nytt 5-årigt avtal om fortsatt strategiskt samarbete undertecknats kring effektivisering av administrationen, genom fortsatt automatisering, digitalisering och förenklad regelefterlevnad.

- Det är med stor glädje och respekt som vi förnyar vårt partnerskap med AMF ytterligare fem år. De senaste åren har AMF och Itello genomfört flera innovativa och kostnadseffektiviserande projekt. Utmaningar har skapat ett samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende, både för vår tekniska plattform och för våra olika samverkansformat. Vi fortsätter att utveckla långsiktigt hållbara och förvaltningsbara lösningar för att öka automatiseringen och utveckla stöd för den digitaliseringsresa som AMF har påbörjat,  säger Per Agélii, vd för Itello

Med runt 4 miljoner kunder är AMF en av Sveriges största aktörer inom tjänstepensionsområdet, och AMF driver kontinuerligt arbetet med att sänka kostnader och öka automatiseringen. 2012 genomförde Itello och AMF tillsammans ett projekt för att effektivisera samtliga pensionsutbetalningar genom att införa samlade utbetalningsavtal.

Under hösten har över 2 miljoner försäkringstagare inom avtalsområde SAF-LO fått 300 miljoner i lägre avgifter och enhetliga villkor. Det är ett viktigt steg i AMFs strävan mot låga avgifter och en enkel och trygg tjänstepension.

Camilla Larsson
AMF Chef försäkring


Arbetet innebar genomförandet av ett av Nordens största migreringsprojekt, och bidrog till att snittavgiften inom det aktuella avtalsområdet kunde sänkas från 260 till 130 kronor.

- Vi är stolta över att få förnyat förtroende och kunna stötta AMF i sitt arbete att effektivisera sin administration för pensionssparande för nästan halva Sveriges befolkning avslutar Per Agélii.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • January 19, 2017