Itello nu certifierat enligt ISO 27001 – Informationssäkerhet

För hela försäkringsbranschen är informationssäkerhet och riskhantering vital. Itello har därför sedan flera år arbetat proaktivt med ledningssystem för informationssäkerhet och löpande hållit en hög standard. Nu har vi tagit steget fullt ut och certifierat vårt system för informationssäkerhet enligt standarden ISO 27001.

Informationssäkert är del av vårt DNA

Itello har alltid haft informationssäkerhet högt upp på agendan. För att möta våra kunders allt mer omfattande krav har vi valt att formalisera arbetet i ett ledningssystem enligt riktlinjerna i ISO 27001. För Itello är Informationssäkerhet mycket mer än IT-säkerhet, vi har ett mer holistiskt synsätt och tar fasta på hur informationen behandlas, sprids och behålls via mun och hand. Vårt mål är att hela vår dagliga verksamhet ska omfattas av ett genomgripande risk- och säkerhetstänkande.

Ledningssystemet för informationssäkerhet har nu blivit externt granskat och certifierat av det oberoende granskningsföretaget DNV GL.

Det finns faktiskt bara ett femtiotal företag och organisationer i Sverige som har erhållit denna certifiering. ISO-certifieringen är därmed ett mycket bra bevis för vår omvärld att det finns både kunskap och struktur för att hantera informationssäkerhetsaspekterna inom Itello”, säger Mats Lillenberg. 

Mats Lillienberg
Itello /VD


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.
  • October 2, 2017