Morning Insights – Fem regelverk som skapar utrymme för innovation

 

Fem regelverk som skapar utrymme för innovation inom livförsäkringsbranschen

Med Solvens II i kraft och IDD samt IORP2 på bordet kommer livförsäkringsbranschen att förändras. Lägg till kommande IFRS17 och PEPP så blir bilden alltmer komplex.

Ta del av en ledande experts analys av branschens utmaningar och möjligheter!

Åke Freij - Ekonomie Doktor, Affärsutvecklare inom ny teknik och regelverk

Forskar om innovation och affärsmodeller med speciellt fokus på finansbranschen. I sin aktuella avhandling från Handelshögskolan beskriver han hur företag gör för att skapa värde från regelverksförändringar.

Morning Insights arrangeras av Itello och vänder sig till beslutsfattare inom livförsäkrings- och pensionsbranschen.

Läs mer!


  • October 4, 2017